GIGABYTE giới thiệu một dòng bo mạch chủ mới, “Black Socket”, trước đây đã công bố tại hội chợ CeBIT 2011, bo mạch chủ mới của GIGABYTE hỗ trợ CPU AMD 32nm thế hệ tiếp theo, dựa trên nền tảng series bo mạch chủ AMD 800/700.  
Để đảm bảo người dùng có thể tận dụng hết tất cả những tính năng cải tiến của CPU AMD AM3+, GIGABYTE trang bị "Black Socket" cho tất cả dòng bo mạch chủ mới của mình. Ngoài ra, Series GIGABYTE “Black Socket” cung cấp đầy đủ tính năng, khả năng tương thích ngược với tất cả dòng socket AMD, cho phép người dùng có thể sử dụng lại CPU AMD cũ của mình.  
GIGABYTE AM3+ “Black Socket” Series
Motherboard Chipset
GA-890FXA-UD5 (Rev 3.1) 890FX+SB850
GA-890GPA-UD3H (Rev 3.1) 890GX+SB850
GA-880GA-UD3H (Rev 3.1) 880G+SB850
GA-880GMA-USB3 (Rev 3.1)
GA-880G-USB3 (Rev 3.1) 880G+SB710
GA-880GM-USB3 (Rev 3.1)
GA-880GM-USB3L (Rev 3.1)
coming soon
GA-870A-UD3 (Rev 3.1) 870+SB850
 
Motherboard Chipset
GA-870-UD3P (Rev 3.1) 870+SB850
GA-870A-USB3 (Rev 3.1)
GA-870A-USB3L (Rev 3.1)
GA-MA770T-UD3P (Rev 3.1) 770+SB710
GA-MA770T-UD3 (Rev 3.1)
GA-770T-D3L (Rev 3.1)
GA-780T-USB3 (Rev 3.1)
coming soon
760G+SB710
GA-78LMT-S2P (Rev 3.1)
coming soon
All intellectual property rights, including without limitation to copyright and trademark of this work and its derivative works are the property of,
or are licensed to, GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Any unauthorized use is strictly prohibited.