Ze względu na technologię produkcyjną panelu LCD w wyniku użytkowania mogą pojawić się na stale włączone lub wyłączony piksele.

GIGABYTETM nie udziela gwarancji typu:
ZERO BRIGHT DOT i ZERO BLACK DOT dla Netbooków i Notebooków.

Definicje bright dot oraz black dot:

Bright dot – piksele w matrycy które zawsze są podświetlone.
Black dot – piksele w matrycy które zawsze są ciemne lub wyłączone lub wyświetlają niewłaściwy kolor.

W przypadku defektów (jak poniżej) ujawnionych w ciągu 30 dni od daty zakupu urządzenia:
Bright dot – co najmniej 3 lub więcej pikseli,
Black dot – co najmniej 3 lub więcej pikseli,
razem Bright dot i Black dot – więcej niż 5 pikseli (w dowolnym miejscu),
panel LCD może zostać wymieniony przez Autoryzowany Centrum Serwisowe. Konieczne jest zgłoszenie do Autoryzowanego Centrum Serwisowego oraz udokumentowanie daty pierwotnego zakupu poprzez załączenie kopii dowodu zakupu, w terminie do 30 dni licząc od daty zakupu. Po tym okresie reklamacja panelu LCD nie będzie uwzględniona. .

UWAGA: KAŻDA reklamacja zgłoszona w okresie gwarancyjnym traktowane będzie jako standardowy proces RMA. Serwis skupia się na naprawie i przywróceniu funkcjonalności sprzętu.