X
مقایسه
پاک کردن همه موارد
شما حداکثر می توانید 5 مدل را بصورت همزمان مقایسه کنید
بستن
 
G482-Z52‏(100)‏
تماس با ما
در صورت داشتن هرگونه سوال راجب محصولات ما لطفا ارتباط برقرار کنید با Technical Support
 • دانلودها
 • دفترچه
 • لیست پشتیبانی
دانلودها
پردازنده های پشتیبانی شده
لیست پشتیبانی
دفترچه
پرسش و پاسخ
از نزدیکترین سرور نزدیک به خود دانلود نمایید - آسیا ، چین ، امریکا شمالی ، اروپا ، روسیه
شما نیاز دارید فایل های PDF را مشاهده کنید با ...Acrobat Reader
دانلودها
درایور سیستم عامل:
All
ابزار سیستم عامل:
All
  • Chipset
   Chipset
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   AMD Chipset Driver

   سیستم عامل: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit
   [1‎.07.12.1102]
   1‎7/05 MB
   2‎019/08/06
  • LAN
   LAN
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   Intel® LAN Driver and Utility

   سیستم عامل: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit
   [2‎4.0]
   5‎42/58 MB
   2‎019/08/06
  • VGA
   VGA
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   ASPEED Graphic Driver

   سیستم عامل: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit
   [1‎.06]
   1‎/78 MB
   2‎019/08/06
 • BIOS‏(+2)‏
  • نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   0‎/61 MB
   2‎020/04/27
   Windows and UEFI mode flash BIOS SOP
   Please download BIOS update tool from AMI Website
   R11_F00l
   3‎1/42 MB
   2‎020/02/26
   1. Update AGESA 1.0.0.6
   2. Fine tune Redfish item
   3. Added Erp Lot 9 Item
   4. Fixed SVID issue
   5. Fixed IPMI command change boot order fail issue
   6. Fixed Shell screen re-flash issue
  • توضیحات
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   GSM CLI

   سیستم عامل: Windows Server 2019,Windows Server 2016 R2 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows 10 64bit,Ubuntu,Linux CentOS
   2‎.1.38
   1‎14/53 MB
   2‎020/10/25
   BMC Restore Default Setting utility

   سیستم عامل: Ubuntu
   1‎.0
   0‎/15 MB
   2‎020/03/17
   GSM Server

   سیستم عامل: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Ubuntu,Linux CentOS
   1‎.13
   1‎/12 GB
   2‎018/10/31
   GSM vCenter plugin

   سیستم عامل: VMware
   0‎.05
   1‎/81 GB
   2‎018/10/08
   GSM Agent

   سیستم عامل: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Linux
   1‎.02
   6‎71/51 MB
   2‎018/09/21
 • Firmware(+2)
 • لیست پشتیبانی
 • لیست پشتیبانی‏(+2)‏
  • نام فایل
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   eBrochure Support List
   0‎/39 MB
   2‎020/11/13
   Datasheet for G482-Z52 ‏(v1.0)‏
   QVL Support List
   0‎/07 MB
   2‎020/09/16
   QVL for G482-Z52 ‏(2020/Q3)‏
 • دفترچه
 • دفترچه‏(+6)‏
  • زبان
   نسخه
   ابعاد
   تاریخ
   دانلودها
   توضیحات
   English
   1‎.0
   0‎/18 MB
   2‎020/11/26
   Rail Kit Installation for G482-Z50
   English
   1‎.0
   2‎0/05 MB
   2‎020/11/04
   User Manual
   English
   1‎.1
   5‎/17 MB
   2‎020/06/10
   User Guide - GSM Server
   English
   1‎.0
   1‎5/09 MB
   2‎020/06/10
   User Guide - GIGABYTE Management Console ‏(AMI)‏
   English
   1‎.0
   0‎/68 MB
   2‎020/02/26
   User Guide - ErP Mode BIOS Setup
   English
   1‎.0
   1‎/41 MB
   2‎019/02/19
   User Guide - GIGABYTE GSM Agent
Back to top