مادربرد

Filter

16 items
16 items
Reset
GA-F2A75M-DS2 (rev. 3.0)

 • Socket FM2+ supports AMD FM2+/FM2 A-series APU
 • GIGABYTE Ultra Durable™ 4 Plus Technology
 • GIGABYTE UEFI DualBIOS™
 • GIGABYTE On/Off Charge™ for USB devices
 • 4 USB 3.0 ports with GIGABYTE 3x USB power
 • Features Dual-link DVI for high resolution displays of up to 2560 x 1600 pixels
 • High ESD Protection on GbE LAN and USB ports
 • All solid capacitors design
GA-F2A75M-D3H (rev. 3.0)

 • Socket FM2+ supports AMD FM2+/FM2 A-series APU
 • GIGABYTE Ultra Durable™ 4 Plus Technology
 • GIGABYTE UEFI DualBIOS™
 • 2-way CrossFire™ Support
 • GIGABYTE On/Off Charge™ for USB devices
 • 4 USB 3.0 ports with GIGABYTE 3x USB power
 • HDMI, Dual-link DVI, D-sub ports for Triple-Monitor support
 • High ESD Protection on GbE LAN and USB ports
 • All solid capacitors design
GA-F2A75M-HD2 (rev. 3.0)

 • Socket FM2+ supports AMD FM2+/FM2 A-series APU
 • GIGABYTE Ultra Durable™ 4 Plus Technology
 • GIGABYTE UEFI DualBIOS™
 • GIGABYTE On/Off Charge™ for USB devices
 • 4 USB 3.0 ports with GIGABYTE 3x USB power
 • HDMI, Dual-link DVI, D-sub ports for Triple-Monitor support
 • High ESD Protection on GbE LAN and USB ports
 • All solid capacitors design
GA-F2A75M-DS2 (rev. 1.0)
 1. فن آوری UEFI DualBIOS گیگابایت
 2. فن آوری Ultra DurableTM 4 Classic گیگابایت
 3. پشتیبانی از پردازنده های سری AMD A-series / AthlonTM سوکت FM2
 4. گرافیک مجتمع بهینه سازی شده سری AMD Radeon HD 7000 (DX11) مجهز به APU
 5. 1 درگاه PCI-E 2.0 x16 با فن آوری AMD Dual Graphics، پشتیبانی از Eyefinity
 6. درگاه Dual-link DVI برای پشتیبانی از صفحه نمایش تا کیفیت 2560 x 1600 پیکسل
 7. 4 درگاه ذاتی USB3.0 با قابلیت انتقال اطلاعات تا سرعت 5 گیگابیت در ثانیه
 8. 8 درگاه USB2.0 و 4 درگاه ذاتی SATA3 با سرعت 6 گیگابیت در ثانیه و پشتیبانی از RAID 0, 1, 10
 9. فن آوری On/Off Charge گیگابایت
GA-F2A75M-HD2 (rev. 1.2)
 • فن آوری 3D BIOS گیگابایت همراه با طراحی Dual UEFI BIOS
 • فن آوری Ultra Durable 4 Classic گیگابایت (نسل چهارم مادربردهای بسیار بادوام)
 • پشتیبانی از سوکت FM2 AMD و پردازنده های A-series/Athlon-series
 • گرافیک مجتمع پیشرفته در APU از سری AMD Radeon HD 7000/8000 (DX11)
 • یک رابط PCI-E 2.0 x16 با پشتیبانی از AMD Dual Graphics و Eyefinity
 • پشتیبانی از سه نمایشگر به طور همزمان با درگاه های HDMI، Dual-link DVI و D-sub
 • 4 درگاه ذاتی USB 3.0 با سرعت انتقال اطلاعات 5 گیگابیت در ثانیه
 • 6 درگاه USB2.0 و 4 درگاه ذاتی SATA3 با پشتیبانی از RAID 0,1, 10
 • فن آوری On/Off Charge گیگابایت
GA-F2A75M-D3H (rev. 1.2)
 • فن آوری 3D BIOS گیگابایت با طراحی UEFI DualBIOS
 • فن آوری Ultra DurableTM 4 Classic گیگابایت
 • پشتیبانی از پردازنده های سری AMD A-series / AthlonTM سوکت FM2
 • گرافیک مجتمع DX11 سری AMD Radeon HD 8000/7000 مجهز به APU
 • 2 درگاه PCI-E 2.0 x16 با فن آوری AMD Dual Graphics، پشتیبانی از Eyefinity و CrossFire
 • درگاه های HDMI، Dual-link DVI و D-Sub برای پشتیبانی از سه صفحه نمایش
 • 4 درگاه ذاتی USB3.0 با قابلیت انتقال اطلاعات تا سرعت 5 گیگابیت در ثانیه
 • 6 درگاه ذاتی SATA3 با سرعت 6 گیگابیت در ثانیه و پشتیبانی از RAID 0, 1, 10
 • فن آوری On/Off Charge گیگابایت
GA-F2A75M-D3H (rev. 1.1)
 • فن آوری 3D BIOS گیگابایت همراه با طراحی UEFI DualBIOS
 • فن آوری Ultra Durable 4 Classic گیگابایت (نسل چهارم مادربردهای بسیار بادوام)
 • پشتیبانی از سوکت FM2 AMD و پردازنده های A-series/Athlon-series
 • گرافیک مجتمع پیشرفته در APU از سری AMD Radeon HD 8000/7000(DX11)
 • دو رابط PCI-E 2.0 x16 با پشتیبانی از AMD Dual Graphics, Eyefinity , CrossFire
 • پشتیبانی از سه نمایشگر به طور همزمان با درگاه های HDMI، Dual-link DVI و D-sub
 • 4 درگاه ذاتی USB 3.0 با سرعت انتقال اطلاعات 5 گیگابیت در ثانیه
 • 6 درگاه ذاتی SATA3 با سرعت انتقال اطلاعات 6 گیگابیت در ثانیه و پشتیبانی از RAID 0,1,10
 • فن آوری On/Off Charge گیگابایت
GA-F2A75M-HD2 (rev. 1.0)
 1. GIGABYTE 3D BIOS technology with UEFI DualBIOS design
 2. GIGABYTE Ultra Durable™4 Classic technology
 3. Supports socket FM2 AMD A-series/ Athlon-series processors
 4. Enhanced AMD Radeon HD 8000/7000-series graphics (DX11) integrated with the APU
 5. 1 PCI-E 2.0 x16 interface with AMD Dual Graphics and Eyefinity support
 6. Features HDMI/ Dual-link DVI/ D-sub ports for Triple-Monitor support
 7. 4 native USB 3.0 ports with transfer rates of up to 5Gbps
 8. 6 USB2.0 and 4 SATA2 ports with RAID 0,1,10 support
 9. GIGABYTE On/Off Charge technology
GA-A75M-DS2 (rev. 3.0)
 1. Supports Socket FM1 of 32nm AMD A-series/E-series processors
 2. Enhanced AMD Radeon HD 6000 graphics (DX11) integrated with the processor
 3. PCI-E 2.0 x16 interfaces with AMD Dual Graphics technology support
 4. GIGABYTE Ultra Durable 4 Classic Technology with high quality components designed
 5. 4 USB 3.0 interfaces with transfer rates of up to 5Gbps
 6. 4 SATA3 storage interfaces with 6Gbps link speed and RAID 0,1,10
 7. GIGABYTE 3x USB Power with On/Off Charge USB ports
 8. Integrated DVI/D-sub outputs for Full HD playback
 9. UEFI DualBIOS™ protection with 3TB+ HDD boot up capability
GA-F2A75-D3H (rev. 1.0)
 1. GIGABYTE 3D BIOS technology with UEFI DualBIOS design
 2. GIGABYTE Ultra Durable™4 Classic technology
 3. Supports socket FM2 AMD A-series/ Athlon-series processors
 4. Enhanced AMD Radeon HD 8000/7000-series graphics (DX11) integrated with the APU
 5. 2 PCI-E 2.0 x16 interfaces with AMD Dual Graphics, Eyefinity and CrossFire support
 6. Features HDMI/ Dual-link DVI/ D-sub ports for Triple-Monitor support
 7. 4 native USB 3.0 ports with transfer rates of up to 5Gbps
 8. 6 native SATA3 ports with up to 6Gbps link speed and RAID 0,1,10 support
 9. GIGABYTE On/Off Charge technology
of 2
16 items
Reset