X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
R281-T94(100)
Liên hệ với chúng tôi
Do you have question about our products?
Please contact our Technical Support for further assistance.
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • Support List
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Tiện ích OS:
All
 • BIOS(+9)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F34
   2‎2,40 MB
   2‎020/08/20
   See Relnotes.doc for more details
   F31
   2‎2,50 MB
   2‎020/07/24
   See Relnotes.doc for more details
   F29
   2‎2,43 MB
   2‎020/05/19
   See Relnotes.doc for more details
   F25
   2‎1,95 MB
   2‎019/06/12
   See Relnotes.doc for more details
   F24
   2‎1,95 MB
   2‎019/05/08
   See Relnotes.doc for more details
   F22
   2‎1,95 MB
   2‎019/04/16
   See Relnotes.doc for more details
   F20
   2‎1,93 MB
   2‎019/04/09
   See Relnotes.doc for more details
   F18
   2‎1,75 MB
   2‎019/02/20
   See Relnotes.doc for more details
   F16
   2‎1,66 MB
   2‎019/01/17
   See Relnotes.doc for more details
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   BMC Restore Default Setting utility
   1‎.0
   0‎,15 MB
   2‎020/03/17
 • Firmware(+2)
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   QVL Support List
   0‎,04 MB
   2‎020/09/16
   QVL for R281-T94 (2020/Q3)
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1‎.0
   2‎6,01 MB
   2‎020/02/27
   User Manual
   Tiếng Anh
   1‎.2
   3‎,92 MB
   2‎018/10/26
   User Guide - GIGABYTE Management Console (Vertiv)
   Tiếng Anh
   1‎.0
   1‎,45 MB
   2‎017/08/02
   User Guide - Easy BIOS Refresh
Back to top