X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
R161-340(100)
Liên hệ với chúng tôi
Do you have question about our products?
Please contact our Technical Support for further assistance.
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • Support List
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel® Chipset Driver

   OS: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit
   [1‎0.1.18228.8176]
   3‎,12 MB
   2‎019/12/29
   Intel® Chipset Driver

   OS: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit
   [1‎0.1.17861.8101]
   3‎,34 MB
   2‎019/04/18
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel® LAN Driver and Utility

   OS: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Linux
   [2‎3.5]
   4‎87,48 MB
   2‎019/04/18
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe)

   OS: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit
   [6‎.0.0.1357]
   2‎65,09 MB
   2‎019/04/21
   Intel® SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB devices

   OS: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit
   [6‎.0.0.1357]
   6‎,54 MB
   2‎019/04/19
  • Utility
   Utility
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel® QuickAssist Technology

   For RHEL 7.6 x64

   OS: Linux
   [1‎.7]
   4‎,77 MB
   2‎019/04/19
   Intel® QuickAssist Technology

   OS: Windows Server 2019
   [1‎.7.0.0]
   5‎26,65 MB
   2‎019/04/19
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   ASPEED Graphic Driver

   OS: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit
   [1‎.06]
   1‎,78 MB
   2‎019/04/19
   ASPEED Graphic Driver

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit
   [1‎.01.05]
   3‎5,93 MB
   2‎017/08/21
 • BIOS(+3)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   R16
   1‎9,08 MB
   2‎020/09/17
   1. Add microcode for Processor P-8124 and P-8136
   2. Add two setup item "Custom Refresh Enable" and "Custom Refresh Rate”
   R15
   1‎8,87 MB
   2‎020/07/23
   1. Correct CPU MAX Speed info on BMC WebUI inventory
   2. Update microcode for Intel-SA-00329 (CVE-2020-0548, CVE-2020-0549)
   SKX-H0 : MB750654_02006906
   CLX-B0 : MBf50656_04002f01
   CLX-B1 : MBf50657_05002f01
   0‎,61 MB
   2‎020/04/27
   Windows and UEFI mode flash BIOS SOP
   Please download BIOS update tool from AMI Website
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GSM CLI

   OS: Windows Server 2019,Windows Server 2016 R2 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows 10 64bit,Ubuntu,Linux CentOS
   2‎.1.38
   1‎14,53 MB
   2‎020/10/25
   BMC Restore Default Setting utility

   OS: Ubuntu
   1‎.0
   0‎,15 MB
   2‎020/03/17
   GSM Server

   OS: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Ubuntu,Linux CentOS
   1‎.13
   1‎,12 GB
   2‎018/10/31
   GSM vCenter plugin

   OS: VMware
   0‎.05
   1‎,81 GB
   2‎018/10/08
   GSM Agent

   OS: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Linux
   1‎.02
   6‎71,51 MB
   2‎018/09/21
 • Firmware(+2)
 • Support List
 • Support List(+2)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   QVL Support List
   0‎,08 MB
   2‎020/09/16
   QVL for R161-340 (2020/Q3)
   eBrochure Support List
   0‎,78 MB
   2‎020/05/20
   Datasheet for R161-340 (v1.0)
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+5)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1‎.1
   5‎,17 MB
   2‎020/06/10
   User Guide - GSM Server
   Tiếng Anh
   1‎.0
   1‎5,09 MB
   2‎020/06/10
   User Guide - GIGABYTE Management Console (AMI)
   Tiếng Anh
   1‎.0
   0‎,68 MB
   2‎020/02/26
   User Guide - ErP Mode BIOS Setup
   Tiếng Anh
   1‎.0
   2‎4,32 MB
   2‎019/05/23
   User Manual
   Tiếng Anh
   1‎.0
   1‎,41 MB
   2‎019/02/19
   User Guide - GIGABYTE GSM Agent
Back to top