X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
R280-G2O Grantley Server - Angle View with Riser Cards
Liên hệ với chúng tôi
Do you have question about our products?
Please contact our Technical Support for further assistance.
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • Support List
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel® INF Driver

   OS: Windows Server 2016 64bit
   [1‎0.1.2.80]
   2‎,68 MB
   2‎017/03/24
   Intel® Management Engine Driver

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit
   [9‎.1.0.1120]
   1‎02,80 MB
   2‎016/03/31
   Intel® INF Driver

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit
   [1‎0.1.2.10]
   2‎,76 MB
   2‎016/03/31
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel® LAN Driver and Utility

   OS: Windows Server 2016 64bit
   [2‎2.1]
   3‎22,42 MB
   2‎017/03/22
   Intel® LAN Driver and Utility

   OS: Ubuntu 14.04 LTS x86,Ubuntu 14.04 LTS x64,Ubuntu 12.04 LTS x86,Ubuntu 12.04 LTS x64,SLES 12 x64,SLES 11.4 x86,SLES 11.4 x64,RHEL 7.2 x64,RHEL 6.7 x86,RHEL 6.7 x64
   [2‎0.7]
   2‎42,15 MB
   2‎016/03/30
   Intel® LAN Driver and Utility

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit
   [2‎0.7]
   2‎42,15 MB
   2‎016/03/30
  • SAS
   SAS
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   LSI SAS3008/SAS2308/SAS2208 Utility

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit
   [1‎3.04.03.01]
   7‎3,01 MB
   2‎014/12/03
   GIGABYTE GC-MSLZ1 optional Card
   LSI® SAS2208 Hardware RAID SAS Card

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit
   [6‎.701.04.00]
   2‎42,81 MB
   2‎014/07/02
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe)

   OS: Windows Server 2016 64bit
   [4‎.6.0.1085]
   1‎9,40 MB
   2‎017/03/22
   Intel® SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB devices

   OS: Windows Server 2016 64bit
   [4‎.6.0.1085]
   7‎,41 MB
   2‎017/03/22
   Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe)

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit
   [4‎.5.0.1333]
   1‎8,62 MB
   2‎016/03/31
   Intel® SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB devices

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit
   [4‎.5.0.1333]
   3‎,59 MB
   2‎016/03/31
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Etron USB 3.0 Driver

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit
   [0‎.119]
   1‎1,42 MB
   2‎014/12/02
   Etron USB 3.0 Driver

   OS: Windows Server 2008 R2 64bit
   [0‎.118]
   1‎1,41 MB
   2‎014/12/01
   Intel® USB 3.0 Driver

   OS: Windows Server 2008 R2 64bit
   [3‎.0.0.33]
   5‎,17 MB
   2‎014/12/01
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   ASPEED Graphic Driver

   OS: Windows Server 2016 64bit
   [1‎.03]
   0‎,57 MB
   2‎017/03/22
   ASPEED Graphic Driver

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit
   [0‎.99]
   3‎5,32 MB
   2‎014/12/01
 • BIOS(+2)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   R10
   1‎3,22 MB
   2‎019/12/06
   Security update for 2019.2 Intel Platform Update (IPU)
   [1] Update Microcode:Hasswell-EP M6F306F2_00000043,Broadwell-EP MEF406F1_0B000038
   [2] Update ACM :SINIT 3.1.3
   [3] Update Update SPS 03.01.03.72.0
   R09
   1‎3,15 MB
   2‎019/06/17
   1. SPEED VBIOS update to 1.09.0 for CVE-2019-6260
   2. Fixed INTEL-SA-00233
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GSM Server

   OS: Windows Server 2019,Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Ubuntu,Linux CentOS
   1‎.13
   1‎,12 GB
   2‎018/10/31
   GSM CLI

   OS: Windows Server 2016 64bit,Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Ubuntu,Linux CentOS
   1‎.00
   1‎25,66 MB
   2‎017/08/01
 • Firmware(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   File Format
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   8‎.88_4.88
   zip
   8‎3,44 MB
   2‎020/03/05
   BMC Firmware (AST2400)
   Tiếng Anh
   8‎86_486
   zip
   7‎8,93 MB
   2‎019/08/02
   BMC Firmware (AST2400)
   Tiếng Anh
   8‎.85_4.85
   zip
   7‎8,93 MB
   2‎019/07/22
   BMC Firmware (AST2400)
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   QVL Support List
   0‎,09 MB
   2‎018/07/20
   QVL for H23N-R4O (2016/Q3)
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+4)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1‎.0
   3‎,43 MB
   2‎017/02/16
   User Guide - GIGABYTE Server Management
   Tiếng Anh
   1‎.1
   2‎7,36 MB
   2‎016/08/08
   User Manual
   Tiếng Anh
   1‎.6
   2‎,03 MB
   2‎015/04/07
   User Guide - Management Console
   Tiếng Anh
   1‎.0
   1‎,45 MB
   2‎014/12/01
   User Guide for Easy BIOS Refresh
Back to top