X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
S260-NF1(100)
Liên hệ với chúng tôi
Do you have question about our products?
Please contact our Technical Support for further assistance.
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • Support List
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
 • Firmware(+1)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   File Format
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   2‎.02.00
   zip
   7‎2,86 MB
   2‎020/09/18
   BMC Firmware for S260 NVMe storage
 • Support List
 • Support List(+2)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   QVL Support List
   0‎,02 MB
   2‎020/09/09
   QVL for S260-NF1 (2020/Q3)
   eBrochure Support List
   0‎,69 MB
   2‎020/03/31
   Datasheet for S260-NF1 (v1.0)
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+2)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1‎.0
   5‎,76 MB
   2‎020/04/29
   User Manual
   Tiếng Anh
   1‎.0
   1‎2,47 MB
   2‎020/04/20
   User Guide - GIGABYTE Management Console for S260-NFx
Back to top