GIGABYTE
   
 Unika funktioner 
 

Ultra Durable™ 4 Classic
GIGABYTE Ultra Durable™ 4 Classic moderkort omfattar en rad exklusiva funktoner som garanterar gör-det-själv PC-byggare det absolut bästa skyddet för dess datorer. Vi hittar bland annat inbyggda funktioner för att förhindra de vanligaste felen.

 

 
Luftfuktighets-skydd
 

Det finns inget mer skadligt för livslängden för din dator än det som de finns runt om oss hela tiden. Fukten i luften. GIGABYTE Ultra Durable™ 4 Classic moderkort har utformats för att se till att luftfuktigheten aldrig blir ett problem. Tack vara en ny glasfiber PCB stöter man bort den fuktiga luften och på så sätt kommer du att kunna njuta av ditt GIGABYTE moderkort mycket längre.

Den nya glasfiber PCBn använder ett nytt kretskortsmaterial som minskar utrymmet mellan fiberväven, vilket i sin tur gör det mycket svårare för fukt att tränga in i jämförelse med traditionella PCB moderkort. Detta ger mycket bättre skydd mot kortslutning och systemfel orsakade av fukt i just fuktiga förhållande.

 
Ny
Ny glasfiber PCB
Traditionell glasfiber PCB
Traditionell

 

 

Statisk elektricitets-skydd
Alla GIGABYTE Ultra Durable 4 Classic moderkort använder högkvalitativa OC mikrochip som är klassificerade med en högre statiskelektricitetsurladdnings (ESD) motstånd än traditionella OC-implementeringar. GIGABYTE Ultra Durable ™ 4 moderkort använder kretsar med upp till tre gånger så bra ESD skydd jämfört med traditionella IC-kretsar. Detta bidrar till att bättre skydda moderkortet och dess komponenter mot potentiella skador orsakade av statisk elektricitets.
Kretsar med högt ESD-motstånd
Traditionella ESD-motstånd

 

 

Strömavbrotts-skydd
Om ditt hem plötsligt får ett strömavbrott av någon anledning är GIGABYTE Ultra Durable 4 moderkorten utrustade så att du inte kommer att få ett totalt havererat system. Alla GIGABYTE Ultra Durable 4 moderkort använder en patenterad DualBIOS™ teknik för att ge ett säkert skydd för BIOS på ditt moderkort. Vid en misslyckad inläsning så kommer moderkortet automatiskt att uppdaterar "main" BIOS med den information som finns på "back-up" BIOS Detta kan t.ex. behövas göra då kan fått ett kritiskt strömavbrott.
BIOS Återställning
GIGABYTE Ultra Durable™ 4 Classic moderkort har också en speciell överspännings IC krets som skyddar ditt moderkort, och din dator, från alla de uppsving/spikar som kan uppstå på spännings-sidan. Detta bidrar till att din dator är utrustad för att hantera eventuella potentiellt oregelbundna och inkonsekventa spänningar.
 
Överspännings-skydd
Utan överspänningsskydd

 

 

Skydd mot höga temperaturer
GIGABYTE Ultra Durable 4 Classic moderkorten har speciellt utvalda komponenter som gör att din dator klarar av högre temperaturer i mer extrema förhållande, men samtidigt hindrar man datorn från överhettning. Alla GIGABYTE Ultra Durable ™ 4 Classic moderkorten använder solida kondensatorer som både minskar temperaturen för hela moderkortet och samtidigt bidrar det till ett robustare moderkort vid höga temperaturer. Valet av lägre "RDS (on)MOSFET"-transistorerna bidrar även det till att sänka de operativa temperaturerna betydligt i jämförelse med traditionella MOSFET lösningar. Dessa komponent-tekniker kombineras för att garanterat öka livslängden och stabiliteten på din dator.
Kondensator jämförelse
MOSFET jämförelse
Alla kondensatorer är solida
Traditionell design på kondensatorerna
 
Lägre RDS(on) MOSFET design
 
Traditionell MOSFET design
* Lägre RDS(on) MOSFET designen kan variera mellan olika modeller.
 
 
Dela webbsidan på Facebook och Twitter:  
Alla immateriella rättigheter, inklusive utan begränsning upphovsrätt och varumärke för detta arbete och dess härledda verk tillhör eller är licensierade till, 
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO. All otillåten användning är strängt förbjuden.