• Tải về
 • Hướng dẫn
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • VGA Driver
   VGA Driver
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   NVIDIA Driver

   OS: Windows 7 64bit
   [473.30]
   592,70 MB
   2022/04/01
   NVIDIA Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [512.16]
   784,25 MB
   2022/04/01
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AORUS ENGINE
   (RGB Fusion 2.0 included)
   Release Note:
   1. Support more models.

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 11 64bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   2.1.9
   163,13 MB
   2022/08/03
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+1)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Mặc định
   109
   3,42 MB
   2022/03/01
   QUICK GUIDE