X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
  • Good Price-Peformance ratio

    In terms of price / performance ratio, functionality and equipment, the B450 I AORUS PRO WIFI is the most exciting mini-ITX solution for RYZEN processors, especially G APU More
    ddworld 2018/12
  • DD's recommended award

    In terms of price / performance ratio, functionality and equipment, the B450 I AORUS PRO WIFI is the most exciting mini-ITX solution for RYZEN processors, especially G APU More
    ddworld 2018/11