X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [6.0.9225.1]
   35,58 MB
   2021/10/05
   Realtek HD Audio Driver
   (Note) Win10 ver.20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.9126.1]
   17,62 MB
   2021/03/19
   Realtek HD Audio Driver
   (Note) Win10 ver.20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.9075.1]
   18,19 MB
   2020/12/23
   Realtek HD Audio Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.9034.1]
   17,24 MB
   2020/10/29
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Serial I/O driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [30.100.2132.2]
   2,18 MB
   2021/10/18
   Intel Management Engine Firmware

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [14.1.60.1790]
   331,01 MB
   2021/10/15
   Intel INF installation

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [10.1.18836.8283]
   4,04 MB
   2021/10/06
   Intel Serial I/O driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [30.100.2132.2]
   2,65 MB
   2021/10/06
   Intel Management Engine Firmware
   (Note) Win10 20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [2044.12.0.6213]
   205,59 MB
   2021/02/25
   Intel INF installation
   (Note) Win10 20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.18634.8254]
   2,73 MB
   2021/01/25
   Intel Management Engine Firmware
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [2020.14.0.1600]
   104,16 MB
   2020/06/16
   Intel Serial I/O driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [30.100.2020.7]
   1,58 MB
   2020/06/16
   Intel INF installation
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.18383.8213]
   2,59 MB
   2020/06/16
   Intel Serial I/O driver

   OS: Windows 10 64bit
   [30.100.1947.3]
   1,58 MB
   2020/05/08
   Intel INF installation

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.18295.8201]
   2,63 MB
   2020/05/08
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel LAN Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [25.6]
   74,48 MB
   2022/01/04
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver (For AHCI / RAID Mode)
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [18.6.1.1016.1]
   3,74 MB
   2021/10/07
   Intel Rapid Storage Technology

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [18.6.1.1016.1]
   79,45 MB
   2021/10/06
   Intel Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [18.31.6.1039]
   8,63 MB
   2021/04/12
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   (Note) Win10 20H2 supported.
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [18.1.2.1034]
   6,89 MB
   2021/01/28
   Intel Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [18.1.2.1034]
   8,54 MB
   2021/01/25
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   (Note) Win10 ver.2004 supported.
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.9.0.1007]
   3,61 MB
   2020/06/16
   Intel Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.9.0.1007]
   5,75 MB
   2020/06/16
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.8.0.1065]
   4,07 MB
   2020/05/11
   Intel Optane memory
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.8.0.1065]
   72,63 MB
   2020/05/11
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Graphic Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [27.20.100.9805]
   525,44 MB
   2021/10/13
   Intel Graphic Driver
   (Note) Win10 20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [27.20.100.9316]
   241,48 MB
   2021/03/19
   Intel Graphic Driver
   (Note) Win10 20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [27.20.100.9127]
   234,83 MB
   2021/01/22
 • BIOS(+4)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F23
   10,14 MB
   2021/11/25
   1. Checksum :
   2. Major vulnerabilities updates, customers are strongly encouraged to update to this release at the earliest.
    Credits to "Assaf Carlsbad and Itai Liba from SentinelOne"
   3. Introduce capsule BIOS support starting this version.
    Customers will NOT be able to reverse to previous BIOS version due to major vulnerabilities concerns.
   F23a
   10,63 MB
   2021/10/05
   1. Change default status of Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) to Enabled for addressing basic Windows 11 requirements (https://support.microsoft.com/windows/1fd5a332-360d-4f46-a1e7-ae6b0c90645c)
   *Caution! For Intel® Celeron® users, this BIOS is limited to processors with 4MB Intel® Smart Cache, Intel Celeron® G5xx5 family ONLY!
   F21
   10,55 MB
   2021/05/20
   1. Update CPU microcode version 0x34
   2. Update Intel Management Engine Firmware 14.1.53.1617
   3. BIOS update to be compatible with 11th Gen Intel® Core™ Processors
   *Caution! For Intel® Celeron® users, this BIOS is limited to processors with 4MB Intel® Smart Cache, Intel Celeron® G5xx5 family ONLY!
   F1
   9,86 MB
   2020/12/22
   1. First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   RGB Fusion

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 32bit
   B21.1210.1
   118,17 MB
   2022/01/12
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2
   (Note) Support Intel 500/400 and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B19.1119.1
   12,17 MB
   2021/09/29
   System Information Viewer
   (Note) Support Intel 500 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0129.1
   12,97 MB
   2021/04/09
   @BIOS
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0208.1
   13,64 MB
   2021/04/09
   APP Center
   (Note) Support Intel 500/ 400 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0121.1
   54,86 MB
   2021/04/09
   Easy Tune
   (Note) Support Intel 500 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0114.1
   12,51 MB
   2021/01/14
   Fast Boot
   (Note) Support Intel 500 /400 series and AMD AM4 /TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B20.0420.1
   8,60 MB
   2020/05/28
   Norton® Internet Security (OEM version)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   22.9.2.3
   235,84 MB
   2019/07/02
   Smart Backup
   (Note) Support Intel 500/400/300/X299 and AMD TRX40/AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0911.1
   49,49 MB
   2018/10/05
 • Support List
 • Support List(+3)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,18 MB
   2021/03/24
   M.2 Support List
   0,23 MB
   2021/09/22
   SSD Support List
   0,22 MB
   2021/09/15
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+4)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   9,82 MB
   2021/02/04
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   11,67 MB
   2021/01/28
   Tiếng Anh
   1001
   10,93 MB
   2021/01/28
   Tiếng Ả Rập, Bulgarian, Croatian, Séc, Tiếng Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hebrew, Hungary, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Tư, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romanian, Nga, Tiếng Trung Quốc, Serbian, Tây Ban Nha, Thái, Trung Quốc truyền thống, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam
   103
   9,03 MB
   2019/11/25
   Multilingual Installation Guide
CPU hỗ trợ