X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [R4.31]
   441,85 MB
   2015/08/25
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [PG390]
   142,94 MB
   2014/06/10
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [15.201.2201]
   805,66 MB
   2015/11/24
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)

   OS: Windows 8.1 32bit
   [14.100.0.0]
   233,97 MB
   2015/04/14
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)
   Note: Only for FM2 Trinity APU.

   OS: Windows XP 32bit
   [9.0.300.3001]
   427,05 MB
   2014/11/25
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [14.100.0.0]
   675,11 MB
   2014/06/10
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.001.0505.2015]
   9,36 MB
   2015/07/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.029]
   3,62 MB
   2014/06/10
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.082]
   3,66 MB
   2014/06/10
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.824]
   3,32 MB
   2014/06/10
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [6.1.5.22]
   0,61 MB
   2015/10/13
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [6.1.3.35]
   0,58 MB
   2014/06/10
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [6.1.3.35]
   0,58 MB
   2014/06/10
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [1.3.1.220]
   0,28 MB
   2014/06/10
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [6.1.3.35]
   0,58 MB
   2014/06/10
   AMD RAID/AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 32bit
   [6.1.3.35]
   0,39 MB
   2014/06/10
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.3.1.154]
   0,28 MB
   2013/10/18
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.1.349]
   0,34 MB
   2013/10/18
 • BIOS(+10)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F11
   4,12 MB
   2015/12/28
   1. Update APU AGESA code for Carrizo support
   F10
   3,45 MB
   2015/06/18
   1. Improve VGA card compatibility
   F9
   3,45 MB
   2015/04/10
   1. Update APU AGESA code for Godavari support
   F8
   3,50 MB
   2014/05/28
   1. Update APU AGESA 1.1.0.2
   F7
   3,42 MB
   2014/01/09
   1. Improve memory compatibility
   F6
   3,42 MB
   2014/01/02
   1. Update APU AGESA code
   A9
   3,42 MB
   2013/12/18
   1. Update APU AGESA (for AMD NPRP)
   F5
   3,40 MB
   2013/11/19
   1. Update AGESA code for FM2+ APU support
   2. Modify ET6 function compatibility
   Note: To support FM2+ APUs, be sure to use an FM2 APU to update the BIOS to the latest version with the EFI Flash tool included in the zip file. (For a future BIOS upgrade, you can use either the Q-Flash or the EFI Flash tool. )
   F2
   3,15 MB
   2013/08/13
   1. Modify USB2.0 function compatibility
   F1
   3,15 MB
   2013/08/12
   1. First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   System Information Viewer (AMD FM2+/AM3+ series)
   (Note) Support AMD FM2+/AM3+ series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0822.1
   13,21 MB
   2016/09/02
   EasyTune (AMD FM2+/AM3+ series)
   (Note) Support AMD FM2+/AM3+ series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0822.1
   56,12 MB
   2016/09/02
   Smart Time Lock (AMD FM2+/AM3+ series)
   (Note) Support AMD FM2+/AM3+ series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0909.1
   18,36 MB
   2015/12/29
   Smart Recovery 2 (AMD FM2+/AM3+ series)
   (Note) Support AMD FM2+/AM3+ series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.1002.1
   54,96 MB
   2015/12/29
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 (AMD FM2+/AM3+ series)
   (Note) Support AMD FM2+/AM3+ series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Support iPhone/iPad/iPod touch devices with iOS 6.x, 7.x, 8.x.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0709.1
   5,86 MB
   2015/12/29
   Cloud Station (Server) (AMD FM2+/AM3+ series)
   (Note) Support AMD FM2+/AM3+ series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.1112.1
   32,65 MB
   2015/12/29
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0828.1
   9,98 MB
   2015/11/25
   USB Blocker (AMD FM2+/AM3+ series)
   (Note) Support AMD FM2+/AM3+ series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0819.1
   4,45 MB
   2015/11/25
   V-Tuner (AMD FM2+/AM3+ series)
   (Note) Support AMD FM2+/AM3+ series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0909.1
   7,05 MB
   2015/11/25
   Game Controller (AMD FM2+/AM3+ series)
   (Note) Support AMD FM2+/AM3+ series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0803.1
   5,51 MB
   2015/11/25
   Microsoft .NET Framework 4.5
   (Note) Support AMD FM2+/AM3+ series motherboards.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   4.5
   57,66 MB
   2015/11/25
   @BIOS (AMD FM2+/AM3+ series)
   (Note) Support AMD FM2+/AM3+ series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0630.1
   18,60 MB
   2015/11/25
   Cloud Station (PC) (AMD FM2+/AM3+ series)
   (Note) Support AMD FM2+/AM3+ series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0327.1
   4,73 MB
   2015/11/25
   APP Center (AMD FM2+/AM3+ series)
   (Note) Support AMD FM2+/AM3+ series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0916.1
   22,16 MB
   2015/11/25
   cFosSpeed Internet Accelerator Software

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   2013
   4,70 MB
   2013/08/23
 • Support List
 • Support List(+2)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,07 MB
   2014/01/24
   Certified OP-AMP List
   0,02 MB
   2013/08/23
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   3002
   12,67 MB
   2016/04/20
   Tiếng Trung Quốc
   3001
   13,55 MB
   2013/09/18
   Trung Quốc truyền thống
   3001
   13,41 MB
   2013/08/22
CPU hỗ trợ
FAQ