X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Universal socket 370 for Intel® Pentium®III (CopperMine/Tualatin) processor
  2. VIA PLE133T/686B chipset
  3. Chipset with built-in enhanced graphics
  4. Realtek ALC201A audio chip
  5. Realtek RTL8100 LAN chip
  6. Micro ATX form factor