X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • ''Product of the Year 2003''

  More
  CHIP 2004/02
 • ''Recommended Award''

  More
  PC Actual 2003/05
 • ''Tip Power''

  More
  CHIP 2003/04
 • ''Editor's Choice''

  More
  PC2000 2003/04

 • ''Editor's Choice''

  More
  Micro Computer Mart magazine 2003/04
 • ''Editor's Choice''

  More
  PC Plus 2003/03
 • ''Editor's Choice''

  More
  mbreview.com 2003/03
 • ''Editor Recommend''

  More
  Over clock hardware home 2003/03

 • ''CHIP Tip''

  More
  CHIP Romania 2003/02
 • ''Innovative Product''

  More
  Review-Shack.com 2003/02
 • ''Editor Recommend''

  More
  Pio Pio 2003/02
 • ''Excellent Hardware''

  More
  Hardwareluxx website 2003/02

 • ''Editor's Choice''

  More
  PC Plus magazine 2003/02
 • ''Price/Performance''

  More
  PC labs website 2003/02
 • ''DOS/V Power Report Gold award''

  More
  DOS/V Magazine 2003/02
 • ''Best Buy''

  More
  PC World 2003/01

 • ''Reviewer's Choice''

  More
  Icrontic.com 2003/01
 • ''Editor's Choice''

  More
  Exhardware 2003/01
 • ''DOS/V Power Report Gold award''

  More
  DOS/V Magazine 2003/01
 • ''CHIP Tip''

  More
  Chip 2003/01

 • ''CHIP Tip''

  More
  Chip 2003/01
 • ''Editor's Recommendation''

  More
  Computer DIY 2003/01
 • ''Recommended''

  More
  Darkhardware 2003/01
 • ''Highly Recommended''

  More
  Nollapiste 2002/12

 • ''Palec''

  More
  Computer magazine 2002/12