X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket A for AMD Duron/Athlon processor
  2. VIA KT400/8235 chipset
  3. Support DDR400 memory
  4. Realtek ALC650 audio chip
  5. RealTek 8100 LAN chip
  6. Promise PDC20276 RAID chip
  7. ATX form factor