X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket A for AMD Duron/Athlon processor
  2. VIA KM266/8233A chipset
  3. Support DDR266 memory
  4. RealTek ALC201A audio chip
  5. RealTek 8100 LAN chip
  6. Micro ATX form factor