X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket A for AMD Athlon™ XP/AMD Athlon™/Duron™ processors
  2. VGA built in chip
  3. Supports UDMA ATA 133/100/66 IDE device
  4. Integrated Ethernet 10/100Mb Network Connection
  5. PC133 memory support
  6. Integrated AC97 audio
  7. Provides 4 USB connectors
  8. Support thermal over temp protection (Rev.3.0 above)
  9. Supports @BIOS™ and Q-Flash