X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek AC97 Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [5.10.00.6160]
   20,25 MB
   2006/12/19
   VIA 1616/1617 codec

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [5.20b]
   5,69 MB
   2005/03/07
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VIA 4in1

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [4.55]
   1,33 MB
   2005/06/09
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VIA 6103/6103L phy

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [3.7]
   7,55 MB
   2006/03/14
  • USB 2.0
   USB 2.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VIA USB 2.0 (Win98,ME, 2000 only. For Windows® XP, please download SP1 or SP2 from Internet Explorer's "Windows Update".)

   OS: Windows 2000
   [5.0.2195.5652]
   11,77 MB
   2003/05/26
   VIA USB 2.0 (Win98,ME, 2000 only. For Windows® XP, please download SP1 or SP2 from Internet Explorer's "Windows Update".)

   OS: Windows Me,Windows 98se,Windows 98
   [4.90.3000.7-> Win 9X/ME
   5]
   13,08 MB
   2003/05/26
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   KM400/333
   4.14.10.0011-> Win 9X/ME
   6.14.10.0022-> Win 2K/XP

   OS: Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [4.14.10.0011-> Win 9X/ME
   ]
   7,26 MB
   2003/05/26
 • BIOS(+4)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   FD
   0,39 MB
   2004/08/16
   1. Fixed fail to enter NT 4.0 while no ps2 mouse be plug
   FC
   0,39 MB
   2004/08/09
   1. Added AMD Sempron CPU support
   FB
   0,40 MB
   2004/04/21
   1. Change LAN boot ROM
   FA
   0,40 MB
   2003/12/17
   1. First Release
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+2)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   2001
   10,48 MB
   2003/12/18
   Tiếng Anh
   2001
   6,32 MB
   2003/12/18
CPU hỗ trợ
FAQ