X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket A for AMD Duron/Athlon processor
  2. VIA KT333/8233A chipset
  3. Support DDR333 memory
  4. Realtek ALC650 audio chip
  5. ATX form factor