X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Supports 533MHz FSB Pentium® 4 Processor
  2. Supports DDR 333 architecture up to 2.7GB/s memory bandwidth
  3. Features Intel® Extreme Graphics Engine
  4. Integrated high quality 6-channel AC'97 audio