X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Supports Intel® Pentium® 4 processor
  2. Supports high efficiency DDR333 memory (OC DDR400)
  3. Integrated high-speed SATA interface
  4. Features AGP 8X interface for excellent graphics performance
  5. Integrated high-speed Gigabit Ethernet connection
  6. Integrated high quality 8-channel AC' 97 audio