X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket 478 for Intel® new 0.13 micron-process Pentium® 4 processor
  2. Supports ultra high performance PC1066 Rambus memory
  3. Provides 10 high speed USB 2.0 ports
  4. Promise IDE RAID 0,1 and Ultra ATA 133 support
  5. Integrated Ethernet 10/100Mb Network Connection
  6. GIGABYTE patented DualBIOS™ technolog
  7. Integrated high quality 6-channel AC'97 audio (rev 3.0)