X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket 478 for Intel® Pentium®4 processor
  2. Intel® 845GL/ICH4 chipset
  3. Supports PC133 memory
  4. Realtek ALC201A audio chip
  5. Realtek 8100 LAN chip
  6. Micro ATX form factor