X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket 478 for Intel® Pentium®4 processor
  2. Intel 845/ICH2 chipset
  3. Supports DDR266 memory
  4. Realtek ALC201A audio chip
  5. Intel PRO LAN chip
  6. Micro ATX form factor