X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Supports Pentium® 4 Processor with HT Technology
  2. Enhance system performance with DDR 333 memory
  3. Integrated Real 256bit Graphics engine
  4. Integrated high quality AC'97 audio
  5. Provides 6 USB 2.0 ports for high-speed connectivity