X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket 478 for Intel® new 0.13 micron-process Pentium® 4 processor
  2. Features integrated real 256bit graphics engine
  3. Supports high performance DDR266/200 memory
  4. Supports Ultra ATA 133/100 IDE devices
  5. Provides 6 high speed USB1.1 ports
  6. Integrated Ethernet 10/100Mb Network Connection
  7. Integrated AC97 audio