X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket 478 for Intel®Pentium®4 processor
  2. SiS 645DX/961B chipset
  3. Supports DDR333 memory
  4. RealTek RTL8100L Lan chip
  5. Micro ATX form factor