X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [6.0.9225.1]
   35,58 MB
   2021/10/05
   Realtek HD Audio Driver
   (Note) Win10 ver.20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.9126.1]
   17,62 MB
   2021/03/19
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [3.10.22.706]
   50,33 MB
   2021/11/25
   AMD APU Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [21.30.14]
   587,84 MB
   2021/10/13
   AMD APU Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [20.45.36]
   421,11 MB
   2021/06/09
   AMD Chipset Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [2.15.07.2229]
   50,19 MB
   2021/04/13
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [1.12.0037]
   10,85 MB
   2021/04/15
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD RAID Utility

   OS: Windows 11 64bit
   [9.3.0.296]
   129,94 MB
   2021/12/17
   AMD RAID Preinstall Driver
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 11 64bit
   [9.3.0.296]
   2,03 MB
   2021/12/17
   AMD RAID Preinstall Driver
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [9.3.0.221]
   1,32 MB
   2021/06/09
   AMD RAID Utility
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [9.3.0.158]
   82,56 MB
   2020/05/28
 • BIOS(+3)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F2
   9,39 MB
   2021/04/07
   1. Improve DASH LAN compatibility
   F2a
   9,55 MB
   2021/03/25
   1. Checksum: 1AC8
   2. Update AMD AGESA ComboV2 1.2.0.1 A
   3. Fix USB 2.0 devices stability and compatibility
   F1
   9,38 MB
   2021/03/19
   1. First release
   2. AMD AGESA ComboV2 1.1.0.0 D
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   @BIOS
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   B21.0414.1
   13,61 MB
   2021/06/16
 • Support List
 • Support List(+3)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,16 MB
   2021/04/07
   For AMD Renoir APU
   M.2 Support List
   0,24 MB
   2021/10/25
   SSD Support List
   0,25 MB
   2021/09/15
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   9,97 MB
   2021/05/12
   Tiếng Anh
   1001
   9,34 MB
   2021/05/12
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   9,64 MB
   2021/05/12
CPU hỗ trợ