X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [5.10.0.6662]
   118,29 MB
   2012/10/25
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA driver)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [12.102]
   327,88 MB
   2013/06/05
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA driver)
   Note: Only for FM1 Llano APU.

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [9.0.100.1000]
   293,37 MB
   2013/06/05
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA driver)
   Note: Only for FM1 Llano & FM2 Trinity APU.

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [8.982]
   232,90 MB
   2012/09/12
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.088.0617.2014]
   3,67 MB
   2015/04/16
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.826.0605.2014]
   3,32 MB
   2015/04/16
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.2.1]
   4,10 MB
   2012/08/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.002.0612.2012]
   3,41 MB
   2012/07/25
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6.250.0908.2011]
   3,46 MB
   2011/12/21
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Renesas(NEC) USB 3.0 Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.30.0]
   5,61 MB
   2010/12/21
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VGA driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [8.881]
   139,61 MB
   2011/09/01
   VGA Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [8.881]
   190,04 MB
   2011/09/01
 • BIOS(+2)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F2
   1,07 MB
   2011/09/19
   1. Update PXE boot ROM v2.41
   2. Support Dolby Home Theater PCEEv4
   Note: Please update the latest audio driver for Dolby Home Theater PCEEv4 support.
   F1
   0,77 MB
   2011/01/10
   1. First Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Easy Tune6 (AMD)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.
   (Note) Support AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B15.0210.1
   43,48 MB
   2015/03/18
   AutoGreen
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/H61/X58A/P55/H55/H57 and AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1220.1
   6,06 MB
   2013/01/09
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,05 MB
   2011/01/04
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+12)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   20,99 MB
   2013/11/11
   Tiếng Anh
   1001
   19,62 MB
   2013/11/11
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Nhật Bản
   1001
   19,92 MB
   2011/05/10
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   19,28 MB
   2011/05/10
   Hàn Quốc
   1001
   20,14 MB
   2011/05/10
   Pháp
   1001
   19,37 MB
   2011/03/22
   Ý
   1001
   9,68 MB
   2011/03/10
   Bồ Đào Nha
   1001
   9,69 MB
   2011/03/10
   Thổ Nhĩ Kỳ
   1001
   9,67 MB
   2011/03/10
   Đức
   1001
   9,71 MB
   2011/03/10
   Tây Ban Nha
   1001
   9,70 MB
   2011/03/10
 • Accessory Lists