X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [PG454]
   227,45 MB
   2017/06/26
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [16.50.2601]
   1,31 GB
   2017/06/26
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.9.422.2016]
   10,37 MB
   2017/06/26
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [8.38.115.2015]
   10,34 MB
   2017/06/26
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.100.422.2016]
   10,43 MB
   2017/06/26
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.1.402]
   0,46 MB
   2017/06/26
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [8.1.0.26]
   3,59 MB
   2017/06/26
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 10 64bit
   [8.1.0.26]
   1,99 MB
   2017/06/26
 • BIOS(+2)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F2
   1,80 MB
   2017/07/11
   1. Modify LAN version
   F1
   1,78 MB
   2017/05/11
   1. First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Windows USB Installation Tool
   (Note) Support AMD series motherboards.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B17.1023.1
   28,45 MB
   2017/10/31
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,08 MB
   2017/06/21
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+2)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   9,38 MB
   2017/06/21
   Tiếng Anh
   1001
   8,76 MB
   2017/06/21