X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [5.10.0.6662]
   118,29 MB
   2012/10/25
   Sound Blaster X-Fi MB utility (30-day trial version) PART2
   Please download all 3 parts then execute part1.exe

   OS: Windows Vista 32bit
   [9.1.0.429]
   70,00 MB
   2008/12/23
   Sound Blaster X-Fi MB utility (30-day trial version) PART1
   features X-Fi crystalizer, X-Fi CMSS-3D,EAX®ADVANCED HD4.0.(Please update audio driver ver 6.0.1.5700 before install utility to enable Creative features)
   Please download all 3 parts then execute part1.exe
   Know more about X-Fi
   http://www.creative.com/oem/technology/x-fi.asp

   OS: Windows Vista 32bit
   [9.1.0.429]
   70,00 MB
   2008/12/23
   Sound Blaster X-Fi MB utility (30-day trial version) PART3
   Please download all 3 parts then execute part1.exe

   OS: Windows Vista 32bit
   [9.1.0.429]
   44,21 MB
   2008/12/22
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   [9.1.2.1007]
   1,19 MB
   2010/04/29
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.088.0617.2014]
   3,67 MB
   2015/04/16
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.826.0605.2014]
   3,32 MB
   2015/04/16
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.2.1]
   4,10 MB
   2012/08/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6.250.0908.2011]
   3,46 MB
   2011/12/21
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows XP 64bit,Windows Server 2003 64bit
   [8.9.0.1023]
   0,32 MB
   2009/08/11
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit
   [8.9.0.1023]
   0,30 MB
   2009/08/11
   Intel SATA RAID/AHCI Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [8.9.0.1023]
   13,10 MB
   2009/08/11
 • BIOS(+10)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F11
   0,67 MB
   2010/04/22
   1. Support On/Off Charge function
    (Note) Please download GIGABYTE On/Off Charge from "Utility" link page
   F10
   0,67 MB
   2010/01/27
   1. Enhanced memory compatibilities.
   F9
   0,67 MB
   2009/11/24
   1. Support EuP Lot 6 function (for rev 1.1 only)
   F8
   0,66 MB
   2009/11/12
   1. Improve memory/ATI VGA card compatibility
   F7
   0,65 MB
   2009/08/31
   1. Improve CPU compatibility
   F5
   0,61 MB
   2009/02/24
   1. Enhanced compatibilities of Dynamic Energy Saver Advanced
   F4
   0,61 MB
   2009/01/13
   1. Improve ITE8718 I/O chip compatibility
   F3
   0,61 MB
   2008/11/14
   1. Support raid HDD up to above 2000GB size
   F2
   0,61 MB
   2008/10/31
   1. Update CPU microcode(Support Pentium 4/Celeron CPU)
   F1
   0,61 MB
   2008/10/14
   1. First Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Easy Tune6 (Intel)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1122.1
   42,59 MB
   2012/11/22
   On/Off Charge
   (Note) Support Intel X58/P55/H55/H57/P45/P43/G41 series (support may vary by model).
   (Note) Please update the latest BIOS version.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.0110.1
   1,61 MB
   2011/01/10
   Dynamic Energy Saver Advanced
   (Note) Please remove your current Dynamic Energy Saver Utility before install this.
   (Note) Support Intel X48/P45/P43/G45/G43/G41/EP35/EP31/EG31 series & GA-E7AUM-DS2H MB.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B10.0309.1
   7,94 MB
   2010/04/29
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,05 MB
   2008/11/05
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+17)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Nhật Bản
   1101
   25,97 MB
   2010/03/05
   Hàn Quốc
   1101
   26,50 MB
   2009/12/23
   Ba Tư
   1101
   8,81 MB
   2009/12/23
   Bồ Đào Nha
   1101
   25,22 MB
   2009/12/23
   Tiếng Trung Quốc
   1101
   26,71 MB
   2009/12/23
   Thái
   1101
   44,64 MB
   2009/12/23
   Việt Nam
   1101
   44,93 MB
   2009/12/23
   Tiếng Ả Rập
   1101
   8,97 MB
   2009/12/23
   Trung Quốc truyền thống
   1101
   7,43 MB
   2009/12/23
   Đức
   1101
   13,28 MB
   2009/12/23
   Tiếng Anh
   1101
   5,65 MB
   2009/12/23
   Tây Ban Nha
   1101
   13,25 MB
   2009/12/23
   Pháp
   1101
   13,31 MB
   2009/12/23
   Indonesia
   1101
   13,21 MB
   2009/12/23
   Ý
   1101
   13,30 MB
   2009/12/23
 • Accessory Lists
CPU hỗ trợ
FAQ