X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [R4.31]
   441,85 MB
   2015/08/25
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [PG397]
   144,90 MB
   2014/11/25
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA driver)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [13.25]
   573,50 MB
   2014/01/09
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA driver)
   Note: Only for FM2 Trinity APU.

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [9.0.100.2]
   406,22 MB
   2013/10/23
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA driver)
   Note: Only for FM1 Llano & FM2 Trinity APU.

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [8.982]
   232,90 MB
   2012/09/12
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.001.0505.2015]
   9,36 MB
   2015/07/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.034]
   3,63 MB
   2014/11/25
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.088]
   3,67 MB
   2014/11/25
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.826]
   3,32 MB
   2014/11/25
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6.250.0908.2011]
   3,46 MB
   2011/12/21
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [3.8.1540.11]
   0,41 MB
   2014/04/14
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.3.1.154]
   0,28 MB
   2014/04/14
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.3.1540.40]
   0,41 MB
   2014/04/11
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.1.349]
   0,34 MB
   2014/04/11
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [6.1.2.5]
   0,58 MB
   2014/01/09
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [1.3.1.156]
   0,28 MB
   2013/09/18
   AMD RAID/AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [3.3.1540.33]
   0,38 MB
   2012/09/07
   AMD RAID/AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [3.3.1540.33]
   0,37 MB
   2011/09/07
 • BIOS(+2)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   FDa
   3,53 MB
   2013/05/30
   1. Beta BIOS
   2. Update APU AGESA code
   FC
   3,50 MB
   2013/05/22
   1. First Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0828.1
   9,98 MB
   2015/11/25
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   B14.0916.1
   9,19 MB
   2014/11/25
   Easy Tune6 (AMD)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.
   (Note) Support AMD FM2+/FM2/FM1/FS1b series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B14.1020.1
   52,60 MB
   2014/11/25
   @BIOS (AMD)
   (Note) Support AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B14.0926.1
   5,17 MB
   2014/11/25
   Face Wizard


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B14.0930.1
   4,30 MB
   2014/09/30
   LAN Optimizer (Realtek)
   (Note) Support Intel 9/8/7/6 series and AMD FM2+/FM2/AM1/9 series motherboards with Realtek LAN chip.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.0.2.5
   3,95 MB
   2014/07/16
   Smart Recovery2
   (Note) Support AMD FM1/FM2/FM2+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   B14.0107.1
   26,75 MB
   2014/02/13
   Smart Recovery2
   (Note) Support AMD FM1/FM2/FM2+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows Vista 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   B14.0107.1
   22,84 MB
   2014/02/13
   On/Off Charge
   (Note) Support Intel 7/6 series, X79 chipset and AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please update the latest BIOS version.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.1028.1
   5,30 MB
   2013/11/28
   AutoGreen
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/H61/X58A/P55/H55/H57 and AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1220.1
   6,06 MB
   2013/01/09
   3TB+ unlock
   (Note) Support Intel Z68/X58/P67/H67 series and AMD 900/800 series MB.
   (Note) Windows XP, please install 3TB+ Unlock Preinstall driver first before running 3TB+ Unlock utility.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1102.01
   6,21 MB
   2012/11/02
   3TB+ Unlock Preinstall driver
   (Note) Support Intel Z68/X58/P67/H67 series and AMD 900/800 series MB.
   (Note) Press F6 during Windows setup to read from floppy.
   (Note) After installing the operating system, if your system keeps rebooting automatically, refer to the following recommended solutions.

   1. Recover your Windows operating system with the Automated System Recovery function. Boot from the Windows Setup disk. When prompted with the message "Press F2 to run Automated System Recovery (ASR)", press F2 to run ASR.
   2. Connect your hard drive to another SATA port.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   B11.0223.2
   0,14 MB
   2012/11/01
   USB Blocker
   (Note) Support Intel H61/B75/Z77/H77 series and AMD FM2/FM1/900 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0921.1
   9,18 MB
   2012/09/25
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,06 MB
   2013/05/27
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+5)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Trung Quốc
   2001
   11,49 MB
   2013/06/05
   Trung Quốc truyền thống
   2001
   11,04 MB
   2013/05/10
   Tiếng Anh
   2001
   10,29 MB
   2013/05/10
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
CPU hỗ trợ
FAQ