X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [R4.31]
   441,85 MB
   2015/08/25
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [PG397]
   144,90 MB
   2014/11/25
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)

   OS: Windows 10 64bit
   [15.20.1060]
   804,72 MB
   2015/07/28
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [14.502.1013]
   809,82 MB
   2015/04/14
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA \ USB driver)

   OS: Windows 8.1 32bit
   [14.100.0.0]
   233,97 MB
   2015/04/14
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA driver)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [13.25]
   573,50 MB
   2014/01/09
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA driver)
   Note: Only for FM2 Trinity APU.

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [9.0.100.2]
   406,22 MB
   2013/10/23
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid \ VGA driver)
   Note: Only for FM1 Llano & FM2 Trinity APU.

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [8.982]
   232,90 MB
   2012/09/12
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.001.0505.2015]
   9,36 MB
   2015/07/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.034]
   3,63 MB
   2014/11/25
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.088]
   3,67 MB
   2014/11/25
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.826]
   3,32 MB
   2014/11/25
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6.250.0908.2011]
   3,46 MB
   2011/12/21
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [3.8.1540.11]
   0,41 MB
   2014/04/14
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.3.1.154]
   0,28 MB
   2014/04/14
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.3.1540.40]
   0,41 MB
   2014/04/11
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.1.349]
   0,34 MB
   2014/04/11
   AMD RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [6.1.2.5]
   0,58 MB
   2014/01/09
   AMD AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [1.3.1.156]
   0,28 MB
   2013/09/18
   AMD RAID/AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [3.3.1540.33]
   0,38 MB
   2012/09/07
   AMD RAID/AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [3.3.1540.33]
   0,37 MB
   2011/09/07
 • BIOS(+4)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   FEa
   3,37 MB
   2015/05/06
   1. Beta BIOS
   2. Update APU AGESA code for Godavari support
   FD
   3,46 MB
   2014/05/29
   1. Update APU AGESA 1.1.0.2
   FC
   3,37 MB
   2014/01/13
   1. Improve memory compatibility
   FB
   3,37 MB
   2013/12/05
   1. First release
   2. Update AGESA code for FM2+ APU support
   Note: To support FM2+ APUs, be sure to use an FM2 APU to update the BIOS to the latest version with the EFI Flash tool included in the zip file. (For a future BIOS upgrade, you can use either the Q-Flash or the EFI Flash tool. )
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0828.1
   9,98 MB
   2015/11/25
   @BIOS (AMD)
   (Note) Support AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B14.0926.1
   5,17 MB
   2014/11/25
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   B14.0916.1
   9,19 MB
   2014/11/25
   Easy Tune6 (AMD)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.
   (Note) Support AMD FM2+/FM2/FM1/FS1b series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B14.1020.1
   52,60 MB
   2014/11/25
   Face Wizard


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B14.0930.1
   4,30 MB
   2014/09/30
   LAN Optimizer (Realtek)
   (Note) Support Intel 9/8/7/6 series and AMD FM2+/FM2/AM1/9 series motherboards with Realtek LAN chip.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.0.2.5
   3,95 MB
   2014/07/16
   Smart Recovery2
   (Note) Support AMD FM1/FM2/FM2+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   B14.0107.1
   26,75 MB
   2014/02/13
   Smart Recovery2
   (Note) Support AMD FM1/FM2/FM2+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows Vista 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   B14.0107.1
   22,84 MB
   2014/02/13
   On/Off Charge
   (Note) Support Intel 7/6 series, X79 chipset and AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please update the latest BIOS version.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.1028.1
   5,30 MB
   2013/11/28
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,02 MB
   2013/12/09
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+2)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   3001
   10,21 MB
   2013/12/09
   Trung Quốc truyền thống
   3001
   10,92 MB
   2013/12/09
CPU hỗ trợ
FAQ