X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Audio Driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.8703.1]
   33,38 MB
   2019/06/26
   Realtek Audio Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [8586]
   30,19 MB
   2018/12/19
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [6.0.1.7727]
   276,12 MB
   2016/03/14
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.18243.8188]
   2,61 MB
   2020/03/10
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [1904.12.0.1208]
   113,13 MB
   2019/05/29
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [11.8.60.3561]
   104,48 MB
   2019/01/30
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Please installing Microsoft Hot fix first, if operation system is Windows 7.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [11.6.0.1030]
   119,26 MB
   2016/12/26
   Intel INF installation

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [10.1.1.38]
   2,60 MB
   2016/12/26
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 64bit
   [KB2685811(64)]
   1,48 MB
   2014/05/02
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 32bit
   [KB2685811(32)]
   1,40 MB
   2014/05/02
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.034.0307.2019]
   4,83 MB
   2019/05/29
   Realtek LAN Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.031.0828.2018]
   10,62 MB
   2018/12/19
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.006.1001.2015]
   9,43 MB
   2016/01/04
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [8.043.1001.2015]
   9,43 MB
   2016/01/04
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.097.1001.2015]
   9,53 MB
   2016/01/04
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.11.1033]
   3,87 MB
   2019/05/29
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.11.1033]
   19,79 MB
   2019/05/29
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.0.1009]
   19,77 MB
   2019/03/05
   Intel SATA Preinstall driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.0.1009]
   3,88 MB
   2019/03/05
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 7 32bit
   [15.0.0.1039]
   0,38 MB
   2016/11/29
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [15.0.0.1039]
   0,43 MB
   2016/11/29
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [15.0.0.1039]
   12,50 MB
   2016/11/29
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [14.8.0.1042]
   0,57 MB
   2016/06/23
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 7 32bit
   [14.8.0.1042]
   0,53 MB
   2016/06/23
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [14.8.0.1042]
   16,12 MB
   2016/06/23
   Microsoft .NET Framework 4.5

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [4.5]
   47,94 MB
   2014/05/01
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 8.1 64bit
   [1.0.1.45]
   2,82 MB
   2015/10/27
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4.0.1.40]
   5,20 MB
   2015/10/27
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [100.6518]
   329,74 MB
   2019/02/12
   Intel VGA Driver (beta Version for 7th Generation Intel® Processors)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [21.20.16.4508]
   342,85 MB
   2017/01/10
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [21.20.16.4550]
   231,98 MB
   2017/01/04
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 7 32bit
   [21.20.16.4541]
   121,62 MB
   2016/12/26
 • BIOS(+8)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F21e
   5,36 MB
   2018/03/09
   1. Update CPU Microcode
   F21b
   5,36 MB
   2017/12/12
   1. Update Intel ME for security vulnerabilities
   F21a
   5,39 MB
   2017/07/06
   1. Update CPU micro code to fix HT flaw issue
   F20
   5,38 MB
   2016/12/29
   1. Support 7th generation CPU
    * This BIOS prohibits updating to earlier version BIOS
   F4
   4,52 MB
   2016/03/17
   1. Update Intel CPU Microcode
   2. Fix Intel Skylake CPU Prime 95 issue
   F3
   4,47 MB
   2015/10/27
   1. Update CPU Microcode
   F2
   4,47 MB
   2015/10/19
   1. Update CPU Microcode
   F1
   4,47 MB
   2015/09/24
   1. First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   APP Center
   (Note) Support Intel 300/200/100/X299/C246 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B20.0506.1
   51,60 MB
   2020/05/28
   Norton® Internet Security (OEM version)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   22.9.2.3
   235,84 MB
   2019/07/02
   System Information Viewer / Smart Fan 5
   (Note) Support Intel 300/200/100/C246 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0325.1
   11,34 MB
   2019/03/25
   GIGABYTE Intel ME Critical FW Update Utility


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B17.1218.1
   185,04 MB
   2017/12/21
   @BIOS (100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B17.0710.1
   19,12 MB
   2017/07/10
   3D OSD (100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please install DirectX End-User Runtime First.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.1014.1
   47,71 MB
   2016/12/05
   Cloud Station (Server) (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.1006.1
   6,24 MB
   2016/12/05
   Fast Boot (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.1017.1
   5,44 MB
   2016/12/05
   Smart Time Lock (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0519.1
   16,40 MB
   2016/12/05
   EasyTune (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.1118.1
   9,60 MB
   2016/12/05
   USB Blocker (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.1020.1
   3,96 MB
   2016/12/05
   Smart Backup (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0516.1
   47,50 MB
   2016/12/05
   BIOS Setup (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0923.1
   7,15 MB
   2016/12/05
   Windows USB Installation Tool
   (Note) Support Intel 100/200/X299 series motherboards.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B16.1102.1
   21,86 MB
   2016/11/02
   Smart Keyboard (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0427.1
   3,51 MB
   2016/06/23
   Platform Power Management (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0331.1
   5,52 MB
   2016/06/23
   Cloud Station (PC) (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0307.1
   5,11 MB
   2016/06/23
   Auto Green (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0308.1
   15,41 MB
   2016/06/23
   Color Tempertaure (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0506.1
   2,82 MB
   2016/06/01
   V-Tuner (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0503.1
   9,33 MB
   2016/06/01
   cFosSpeed Internet Accelerator Software
   (Note) Support Intel 100 series motherboards.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   V1010
   5,32 MB
   2015/10/27
   Intel® Small Business Advantage & Basics (Intel® SBA & SBB)
   (Note) Support Intel H170/B150/H110 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   4.0.44
   136,74 MB
   2015/10/17
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Support iPhone/iPad/iPod touch devices with iOS 6.x, 7.x, 8.x


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0709.1
   5,86 MB
   2015/08/06
   GIGABYTE Smart Switch


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   B15.0331.1
   10,08 MB
   2015/08/06
 • Support List
 • Support List(+2)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,06 MB
   2015/10/06
   SSD Support List
   0,05 MB
   2016/03/24
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1002
   10,98 MB
   2017/11/20
   Tiếng Anh
   1002
   10,05 MB
   2016/12/29
   Tiếng Trung Quốc
   1002
   10,48 MB
   2016/12/29
CPU hỗ trợ