X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [PG439]
   238,99 MB
   2016/12/16
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.18243.8188]
   2,61 MB
   2020/03/10
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Please update the latest BIOS for ME Firmware before installing this driver.
   Update Intel ME for security vulnerabilities

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [11.7.0.1054]
   101,90 MB
   2017/11/30
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [11.0.0.1162]
   94,01 MB
   2016/12/16
   Intel Chipset Device Software

   OS: Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [10.1.1.9]
   2,68 MB
   2016/12/16
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel LAN driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [20.2]
   119,00 MB
   2016/12/16
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit
   [4.0.1.40]
   5,20 MB
   2016/12/16
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [15.40.16.64.4364]
   172,39 MB
   2016/12/16
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 7 64bit
   [15.40.16.4364]
   96,71 MB
   2016/12/16
 • BIOS(+6)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F25
   5,40 MB
   2018/04/16
   1. Update CPU microcode
   F24
   5,40 MB
   2017/12/25
   1. Update Intel ME for security vulnerabilities
   F23
   5,40 MB
   2017/11/14
   1. Update intel ME for security vulnerabilities
   F22
   5,44 MB
   2017/06/15
   1. Improved USB Hard Disk compatibility
   F21
   5,44 MB
   2017/05/26
   1. Improve system compatibility
   F20
   5,44 MB
   2016/12/27
   1. Support 7th generation CPU
    * This BIOS prohibits updating to earlier version BIOS
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   APP Center
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   B16.0603.1
   30,03 MB
   2016/12/16
   @BIOS
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   B16.0608.1
   17,31 MB
   2016/12/16
   BIOS Setup
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   B16.0329.1
   7,07 MB
   2016/12/16
   Windows USB Installation Tool

   OS: Windows 7 64bit
   B16.0120.1
   21,51 MB
   2016/12/16
 • Support List
 • Support List(+4)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,08 MB
   2016/08/31
   CPU hỗ trợ
   0,05 MB
   2017/08/01
   M.2 Support List
   0,05 MB
   2016/08/31
   SSD Support List
   0,05 MB
   2016/08/31
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+1)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha
   2,02 MB
   2016/12/16
   Quick Guide