X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • Good Choice

  More
  Noticias3D 2011/03
 • Silver Core

  More
  Chile Hardware 2011/03
 • Recomendado

  Users Power 2011/03
 • Best Buy

  PC User 2011/02

 • 編輯推薦獎2010

  電腦報 2010/11
 • Recommended Product

  MaximoPC.org 2010/11
 • 4.5 of 5 2010

  More
  Computer Ed 2010/11
 • Recommended Award

  Overclockear 2010/10

 • Recommended Great Product Award

  Toxico-PC.com 2010/10
 • 校園佳品獎2010

  中國電腦教育報 2010/09
 • Silver Award

  HWM 2010/09
 • BEST BANG FOR THE BUCK

  More
  bjorn3d.com 2010/08

 • Silver Sheep

  MexHardware 2010/08
 • 綠色產品獎

  微型計算機 2010/08
 • 最佳設計獎

  電腦愛好者 2010/07
 • Gold Award

  HardwareMX. 2010/07

 • Value Added Award

  More
  futurelooks.com 2010/07
 • EDITOR'S CHOICE Silver Award

  CPU 2010/07
 • Gold Award

  More
  Overclockersclub 2010/06
 • Recomendado

  Users Power 2010/06

 • Editor's Choice

  3C Digital 2010/06
 • Gold award

  More
  HardOCP.com 2010/05
 • 採購推薦2010

  Computer DIY 2010/05
 • RECOMMENDED BUY

  More
  Xbit laboratories 2010/04

 • 2010 Editor's choice

  More
  Tech Report 2010/04
 • Best Buy

  PC User 2010/04
 • Silver Award 2009

  BuyComs 2010/04
 • Editor's Recommended

  INFO Magazine 2010/03

 • Editor's Choice

  More
  Techgage 2010/03
 • EDITOR'S CHOICE Silver Award

  CPU 2010/03
 • Recommended Award

  More
  TEHNO GURU 2010/03
 • Extra High Voltage Award

  Gameaxis 2010/03

 • Recommended

  Tom's hardware 2010/03
 • 4 out of 5

  More
  CPU Magazine 2010/02
 • Silver Wheel

  More
  AwardFabrik 2010/02
 • Editor's Choice

  More
  motherboard.org 2010/02

 • 編輯推薦獎2010

  中國電腦教育報 2010/02
 • Best Buy award 2009

  PC Magazine 2010/01
 • e-zone choice

  E-zone 2010/01

Đánh giá phương tiện truyền thông