X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [7727]
   239,00 MB
   2016/02/23
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 10 64bit
   [11.0.0.1158]
   21,02 MB
   2015/09/17
   Intel INF installation

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.1.8]
   2,67 MB
   2015/07/07
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.5.15.1730]
   57,28 MB
   2013/10/18
   Intel INF installation

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.4.0.1027]
   4,29 MB
   2013/10/18
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.001.0505.2015]
   9,36 MB
   2015/07/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.082.0317.2014]
   3,66 MB
   2014/05/13
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.029.0314.2014]
   3,62 MB
   2014/05/13
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.2.7]
   4,30 MB
   2014/03/26
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [14.5.0.1081]
   0,56 MB
   2015/07/09
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 10 64bit
   [14.5.0.1081]
   11,41 MB
   2015/07/09
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note:
   1.Windows setup to read from USB thumb drive.
   2. H81/B85 only support AHCI mode.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [12.9.0.1001]
   0,43 MB
   2014/05/13
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note:
   1. Windows setup to read from USB thumb drive.
   2. H81/B85 only support AHCI mode.

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [12.9.0.1001]
   0,40 MB
   2014/05/13
   Microsoft .NET Framework 4.5

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit
   [4.5]
   47,94 MB
   2014/05/01
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [13.0.3.1001]
   13,15 MB
   2014/04/30
   Hot fix
   (Note) After installed IRST driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.0.0.1]
   2,68 MB
   2013/10/21
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.0.0.16]
   4,50 MB
   2014/05/13
   Hot fix
   KB2822241 KB2811660 KB2779768
   (Improve USB3.0 Device compatibility)
   (Note) After installed USB 3.0 driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 32bit
   [KB2822241
   KB2811660
   KB27]
   74,96 MB
   2013/05/29
   Hot fix
   KB2822241 KB2811660 KB2779768
   (Improve USB3.0 Device compatibility)
   (Note) After installed USB 3.0 driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 64bit
   [KB2822241
   KB2811660
   KB27]
   122,48 MB
   2013/05/29
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [15.40.16.64.4364]
   172,38 MB
   2016/02/23
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [15.33.19.64.3540]
   78,06 MB
   2014/05/13
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [15.33.19.3540]
   42,79 MB
   2014/05/13
   Intel VGA Driver
   (Note) Support Intel® Xeon® Processor E3-1200 Product Family.

   OS: Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8 64bit
   [15.31.64.3036]
   82,24 MB
   2013/05/30
 • BIOS(+3)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F5
   5,72 MB
   2015/08/20
   1. Update CPU microcode for win10 support with Pentium AE
   F4
   5,67 MB
   2014/07/09
   1. Improve Intel K-sku CPU performance
   F3
   5,67 MB
   2014/05/13
   1. Support New 4th Generation Intel Core Processors
   2. Enhance DDR capability
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Cloud Station (Server) (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0225.1
   32,65 MB
   2016/02/25
   System Information Viewer (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.1112.1
   13,21 MB
   2015/11/12
   APP Center (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0916
   22,16 MB
   2015/09/16
   @BIOS (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0630.1
   18,60 MB
   2015/08/03
   EasyTune (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   66,25 MB
   2015/08/03
   EZ Setup (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0811.1
   27,93 MB
   2015/08/03
   Fast Boot (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   4,86 MB
   2015/08/03
   Smart Time Lock (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   18,36 MB
   2015/08/03
   Smart Recovery 2 (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0812.1
   54,96 MB
   2015/08/03
   Cloud Station (PC) (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0327.1
   4,73 MB
   2015/08/03
   V-Tuner (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   6,99 MB
   2015/08/03
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0828.1
   9,98 MB
   2015/08/03
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Support iPhone/iPad/iPod touch devices with iOS 6.x, 7.x, 8.x


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0217.1
   5,86 MB
   2015/08/01
   Microsoft .NET Framework 4.5
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   4.5
   337,17 MB
   2014/08/25
   USB Blocker (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0819.1
   4,45 MB
   2014/08/19
   LAN Optimizer (Realtek)
   (Note) Support Intel 9/8/7/6 series and AMD FM2+/FM2/AM1/9 series motherboards with Realtek LAN chip.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.0.2.5
   3,95 MB
   2014/07/16
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,04 MB
   2013/09/04
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+5)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1001
   11,13 MB
   2013/08/28
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   11,98 MB
   2013/08/28
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   12,24 MB
   2013/08/28
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
CPU hỗ trợ