X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Audio Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [6.0.1.7023]
   132,98 MB
   2014/01/14
   Realtek Audio Driver

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [6853]
   84,13 MB
   2013/09/16
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [KB2685811]
   1,62 MB
   2014/06/17
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Please installing Microsoft Hot fix first, if operation system is Windows 7.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [10.0.0.1126]
   89,58 MB
   2014/06/17
   Intel INF installation

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [9.4.0.1027]
   4,31 MB
   2014/01/14
   Intel INF installation

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.4.0.1017]
   4,14 MB
   2013/09/16
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [8018.0723.2013]
   3,50 MB
   2014/01/14
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8010]
   3,46 MB
   2013/09/16
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7067]
   3,50 MB
   2013/09/16
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel® Rapid Storage Technology

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [12.5.0.1066]
   9,45 MB
   2013/09/16
  • Tools
   Tools
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel® Rapid Start Technology

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.0.0.1031]
   1,36 MB
   2013/09/16
   Intel® Smart Connect Technology

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4.1.40.2143]
   20,09 MB
   2013/09/16
   Intel® Small Business Advantage

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.31.7101]
   52,72 MB
   2013/09/16
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.5.0.19]
   4,50 MB
   2013/09/16
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [15.33.18.64.3469]
   73,51 MB
   2014/06/17
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [15.33.18.3469]
   38,48 MB
   2014/06/17
 • BIOS(+1)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F6
   5,72 MB
   2015/12/03
   1. Support G3258 CPU
   2. If current BIOS version is F1~F5, please read "fptflash SOP" and follow the instruction.
   3. If current BIOS version is F6 or newer, please flash BIOS in DOS mode and type "AFUflash.bat".
 • Support List
 • Support List(+2)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,00 MB
   2013/09/13
   mSATA Support List
   0,02 MB
   2013/10/04
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1004
   10,88 MB
   2016/02/25
   Remark : Product content may vary based on local distribution.
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   5,81 MB
   2013/12/20
   quick guide
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   5,54 MB
   2013/12/20
   quick guide
CPU hỗ trợ