X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • ''Seal of Approval''

  More
  Ocmodshop 2005/04
 • ''Best Buy'' Award

  More
  Computer Shopper magazine 2004/04
 • ''Copper award''

  PC DIY 2004/03
 • ''Editor's Choice''Award

  PC Magazine 2004/03

 • ''Better Motherboard of the Athlon 64 Roundup''

  More
  OC-Zone 2004/02
 • ''Recommended product''

  More
  Clube do hardware 2003/12