X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. AMD Athlon™64 X2/ 64 FX/ 64 socket 939 platform
  2. GIGABYTE unique Dual Power System (DPS) design
  3. NVIDIA SLI Multi-GPU Support for extreme graphics performance
  4. Supports NVIDIA SATA II and RAID for advanced storage application
  5. Dual Gigabit LAN solution
  6. Enhances network security with NVIDIA ActiveArmor™ powered Firewall
  7. Integrated T.I. IEEE 1394b FireWire interface