X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Supports AMD Athlon™64/ Sempron™ processors
  2. Enhances system performance with DDR400 memory
  3. Integrated Serial-ATA interface with RAID 0,1 function
  4. Integrated high quality 8-channel audio codec
  5. Integrated 10/100Mb Ethernet controller
  6. Provides 8 USB 2.0 ports for high-speed connectivity