X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [5.10.0.6662]
   118,29 MB
   2012/10/25
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   NVIDIA MCP61/MCP68 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows 7 64bit
   [v15.56]
   18,10 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows 7 32bit
   [v15.56]
   17,78 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP68 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [v14.10]
   82,11 MB
   2010/04/30
   NVIDIA MCP68 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 32bit
   [v14.10]
   73,53 MB
   2010/04/30
   NVIDIA MCP68 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows Vista 64bit
   [v14.10]
   74,74 MB
   2010/04/30
   NVIDIA MCP68 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows Vista 32bit
   [v14.10]
   62,25 MB
   2010/04/30
   NVIDIA MCP61/MCP68 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows 7 64bit
   [v15.56]
   18,10 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows 7 32bit
   [v15.56]
   17,78 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP68 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [v14.10]
   82,11 MB
   2010/04/30
   NVIDIA MCP68 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 32bit
   [v14.10]
   73,53 MB
   2010/04/30
   NVIDIA MCP68 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows Vista 64bit
   [v14.10]
   74,74 MB
   2010/04/30
   NVIDIA MCP68 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows Vista 32bit
   [v14.10]
   62,25 MB
   2010/04/30
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   NVIDIA MCP61/MCP68 SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 32bit
   [v15.56]
   0,40 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit
   [v15.56]
   0,42 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 32bit
   [v15.56]
   0,40 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit
   [v15.56]
   0,35 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 32bit
   [v15.56]
   0,33 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 32bit
   [v15.56]
   0,33 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 SATA RAID Driver (Preinstall driver)

   OS: Windows Vista 32bit
   [v15.56]
   0,40 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 SATA RAID Driver (Preinstall driver)

   OS: Windows Vista 64bit
   [v15.56]
   0,42 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit
   [v15.56]
   0,42 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 SATA AHCI Driver (Preinstall driver)

   OS: Windows Vista 64bit
   [v15.56]
   0,35 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 SATA AHCI Driver (Preinstall driver)

   OS: Windows Vista 32bit
   [v15.56]
   0,33 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit
   [v15.56]
   0,34 MB
   2010/06/09
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   NVIDIA MCP61/MCP68 VGA driver

   OS: Windows XP 32bit
   [v15.56]
   114,21 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 VGA driver

   OS: Windows 7 64bit
   [v15.56]
   159,02 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 VGA driver

   OS: Windows 7 32bit
   [v15.56]
   129,71 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 VGA driver

   OS: Windows Vista 64bit
   [v15.56]
   154,96 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 VGA driver

   OS: Windows Vista 32bit
   [v15.56]
   125,67 MB
   2010/06/09
   NVIDIA MCP61/MCP68 VGA driver

   OS: Windows XP 64bit
   [v15.56]
   135,09 MB
   2010/06/09
 • BIOS(+8)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F9G
   0,48 MB
   2012/12/10
   1. Beta BIOS
   2. Update CPU ID (AGESA 3.5.3.1)
   F8
   0,46 MB
   2009/01/20
   1. Update CUP ID (Agesa 3.3.2.0)
   F7
   0,58 MB
   2008/05/14
   1. Fix PCI-E device option ROM compatibility issues
   F6
   0,58 MB
   2008/04/16
   1. Update CPU ID (Support AM2+ Phenom 9850 CPU)
   F5
   0,59 MB
   2008/03/04
   1. Update CPU ID (Support AM2+ Phenom Triple Core CPU)
   F4
   0,59 MB
   2008/01/23
   1. Update CPU ID (Support AM2+ Phenom CPU)
   2. Fix: Some of 1000 GB (1TB) HDDs will be detected size error
   F3
   0,56 MB
   2007/10/05
   1. Update CPU ID (Support AM2 G1/G2-Stepping CPU)
   F2
   0,56 MB
   2007/09/27
   1. First Release
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,04 MB
   2007/10/02
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+4)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Trung Quốc truyền thống
   1003
   8,45 MB
   2008/08/19
   Tiếng Anh
   1003
   7,08 MB
   2008/08/19
CPU hỗ trợ
FAQ