X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA/HDMI Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [r2.70]
   77,39 MB
   2013/01/03
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.591]
   89,34 MB
   2009/09/29
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [8.591]
   74,59 MB
   2009/09/29
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 32bit
   [8.591]
   58,90 MB
   2009/09/29
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 64bit
   [8.641]
   77,04 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 32bit
   [8.641]
   62,36 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.591]
   89,34 MB
   2009/09/29
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [8.591]
   74,59 MB
   2009/09/29
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 32bit
   [8.591]
   58,90 MB
   2009/09/29
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 64bit
   [8.641]
   77,04 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 32bit
   [8.641]
   62,36 MB
   2009/08/14
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.088.0617.2014]
   3,67 MB
   2015/04/16
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.826.0605.2014]
   3,32 MB
   2015/04/16
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.2.1]
   4,10 MB
   2012/08/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6.250.0908.2011]
   3,46 MB
   2011/12/21
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit
   [3.1.1540.127]
   0,24 MB
   2009/11/05
   AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 32bit
   [3.1.1540.127]
   0,22 MB
   2009/11/05
   AMD SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit
   [1.2.0.125]
   0,17 MB
   2009/11/05
   AMD SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 32bit
   [1.2.0.125]
   0,17 MB
   2009/11/05
   AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [3.1.1540.86]
   0,33 MB
   2009/03/09
   AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver)

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [3.1.1540.86]
   0,39 MB
   2009/03/09
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.591]
   89,34 MB
   2009/09/29
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [8.591]
   74,59 MB
   2009/09/29
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 32bit
   [8.591]
   58,90 MB
   2009/09/29
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 64bit
   [8.641]
   77,04 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 32bit
   [8.641]
   62,36 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.591]
   89,34 MB
   2009/09/29
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [8.591]
   74,59 MB
   2009/09/29
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 32bit
   [8.591]
   58,90 MB
   2009/09/29
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 64bit
   [8.641]
   77,04 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 32bit
   [8.641]
   62,36 MB
   2009/08/14
 • BIOS(+4)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   FEB
   0,66 MB
   2010/04/23
   1. Update CPU AGESA 3.7.0.0 for AMD 6core CPU
   FD
   0,62 MB
   2009/09/16
   1. Update CPU ID (Support AGESA 3.5.3.1 code / AM3 C3 CPU)
   FC
   0,61 MB
   2009/08/13
   1. Update CPU ID(AGESA 3.3.2.4 for AM3 CPU)
   FA
   0,61 MB
   2009/07/02
   1. First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Xpress Recovery2
   1. Support Intel Socket 1366 / 1155 / 1156, X38 / X48 / X58 / G45 / G31 / G33 / G43 / P45 / P43 / P35 / 965 / 946 / 945 chipset & AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).
   2. This file is in an image format, after download please burn the image into a CD for use.
   3. After updating to latest version, please use this latest version Xpress Recovery2 to back up your files.

   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   1.01.121029
   13,38 MB
   2012/11/23
   @BIOS
   (Note) Support Intel 5 series & earlier MB(support may vary by model)
   (Note) Support AMD 800/700 series & earlier MB(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B11.1004.1
   5,10 MB
   2011/10/04
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,05 MB
   2009/07/24
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+7)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Tiếng Ả Rập
   3001
   7,06 MB
   2009/11/19
   Trung Quốc truyền thống
   3001
   15,96 MB
   2009/11/19
   Tiếng Anh
   3001
   14,98 MB
   2009/11/19
   Hàn Quốc
   3001
   39,40 MB
   2009/11/19
   Ba Tư
   3001
   7,03 MB
   2009/11/19
 • Accessory Lists
CPU hỗ trợ
FAQ