X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA/HDMI Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [r2.70]
   77,39 MB
   2013/01/03
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows Vista 32bit
   [8.641]
   65,36 MB
   2009/09/07
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.641]
   109,90 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 32bit
   [8.641]
   79,15 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 64bit
   [8.641]
   77,04 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 32bit
   [8.641]
   62,36 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows Vista 64bit
   [8.641]
   77,17 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows Vista 32bit
   [8.641]
   65,36 MB
   2009/09/07
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.641]
   109,90 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 32bit
   [8.641]
   79,15 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 64bit
   [8.641]
   77,04 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 32bit
   [8.641]
   62,36 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows Vista 64bit
   [8.641]
   77,17 MB
   2009/08/14
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.088.0617.2014]
   3,67 MB
   2015/04/16
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.826.0605.2014]
   3,32 MB
   2015/04/16
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.2.1]
   4,10 MB
   2012/08/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6.250.0908.2011]
   3,46 MB
   2011/12/21
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit
   [3.1.1540.127]
   0,24 MB
   2009/11/05
   AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 32bit
   [3.1.1540.127]
   0,22 MB
   2009/11/05
   AMD SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit
   [1.2.0.125]
   0,17 MB
   2009/11/05
   AMD SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 32bit
   [1.2.0.125]
   0,17 MB
   2009/11/05
   AMD SATA RAID/SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [3.1.1540.127]
   0,33 MB
   2009/07/09
   AMD SATA RAID/SATA AHCI Driver (Preinstall driver)

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [3.1.1540.127]
   0,36 MB
   2009/07/09
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows Vista 32bit
   [8.641]
   65,36 MB
   2009/09/07
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.641]
   109,90 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 32bit
   [8.641]
   79,15 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 64bit
   [8.641]
   77,04 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 32bit
   [8.641]
   62,36 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows Vista 64bit
   [8.641]
   77,17 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows Vista 32bit
   [8.641]
   65,36 MB
   2009/09/07
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.641]
   109,90 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows XP 32bit
   [8.641]
   79,15 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 64bit
   [8.641]
   77,04 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows 7 32bit
   [8.641]
   62,36 MB
   2009/08/14
   AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid\vga driver)

   OS: Windows Vista 64bit
   [8.641]
   77,17 MB
   2009/08/14
 • BIOS(+7)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F11
   0,66 MB
   2010/05/21
   1. Improve CPU compatibility
   F10
   0,65 MB
   2010/04/16
   1. Improve USB compatibility
   2. Support On/Off Charge function
   F9
   0,65 MB
   2010/04/13
   1. Update AGESA 3.7.0.0
   F8
   0,65 MB
   2010/03/18
   1. Fix sometimes caused trouble to get in the OS
   F7
   0,65 MB
   2010/03/16
   1. Update AGESA 3.6.6.0 for AMD 6core CPU
   2. Modify Turbo 3D compatibility
   F6
   0,64 MB
   2010/03/01
   1. Update LAN PXE boot ROM to rev2.31
   2. Supports Turbo 3D function
   F4
   0,64 MB
   2010/01/18
   1. Support EuP Lot6(for rev1.1 only)
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Xpress Recovery2
   1. Support Intel Socket 1366 / 1155 / 1156, X38 / X48 / X58 / G45 / G31 / G33 / G43 / P45 / P43 / P35 / 965 / 946 / 945 chipset & AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).
   2. This file is in an image format, after download please burn the image into a CD for use.
   3. After updating to latest version, please use this latest version Xpress Recovery2 to back up your files.

   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   1.01.121029
   13,38 MB
   2012/11/23
   @BIOS
   (Note) Support Intel 5 series & earlier MB(support may vary by model)
   (Note) Support AMD 800/700 series & earlier MB(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B11.1004.1
   5,10 MB
   2011/10/04
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,05 MB
   2010/01/26
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+8)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Nhật Bản
   1102
   25,28 MB
   2010/02/08
   Hàn Quốc
   1102
   25,25 MB
   2010/02/08
   Tiếng Trung Quốc
   1102
   19,78 MB
   2010/02/08
   Thái
   1102
   8,80 MB
   2010/02/08
   Trung Quốc truyền thống
   1102
   15,82 MB
   2010/02/08
   Tiếng Anh
   1102
   14,82 MB
   2010/02/08
 • Accessory Lists
CPU hỗ trợ
FAQ