X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  • Tải về
  • CPU hỗ trợ
  • Hướng dẫn
  • Support List
  • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
    • Audio
      Audio
      Phiên bản
      Kích cở
      Ngày
      Tải về
      Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)

      OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
      [5.10.0.6662]
      118,29 MB
      2012/10/25
      Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

      OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
      [5.10.0.5010]
      29,87 MB
      2006/10/03
    • Chipset
      Chipset
      Phiên bản
      Kích cở
      Ngày
      Tải về
      AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid driver)

      OS: Windows XP 64bit
      [8.641]
      109,90 MB
      2009/08/14
      AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid driver)

      OS: Windows XP 32bit
      [8.641]
      79,15 MB
      2009/08/14
      AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid driver)

      OS: Windows 7 64bit
      [8.641]
      77,04 MB
      2009/08/14
      AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid driver)

      OS: Windows 7 32bit
      [8.641]
      62,36 MB
      2009/08/14
      AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid driver)

      OS: Windows Vista 64bit
      [8.641]
      77,17 MB
      2009/08/14
      AMD Chipset Driver (include chipset\sata raid driver)

      OS: Windows Vista 32bit
      [8.641]
      62,46 MB
      2009/08/14
    • LAN
      LAN
      Phiên bản
      Kích cở
      Ngày
      Tải về
      Realtek LAN Driver

      OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
      [7.088.0617.2014]
      3,67 MB
      2015/04/16
      Realtek LAN Driver

      OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
      [5.826.0605.2014]
      3,32 MB
      2015/04/16
      Realtek Ethernet Diagnostic Utility

      OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
      [2.0.2.1]
      4,10 MB
      2012/08/09
      Realtek LAN Driver

      OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
      [6.250.0908.2011]
      3,46 MB
      2011/12/21
    • SATA RAID
      SATA RAID
      Phiên bản
      Kích cở
      Ngày
      Tải về
      AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

      OS: Windows 7 64bit
      [3.1.1540.127]
      0,24 MB
      2009/11/05
      AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

      OS: Windows 7 32bit
      [3.1.1540.127]
      0,22 MB
      2009/11/05
      AMD SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

      OS: Windows 7 64bit
      [1.2.0.125]
      0,17 MB
      2009/11/05
      AMD SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

      OS: Windows 7 32bit
      [1.2.0.125]
      0,17 MB
      2009/11/05
      GIGABYTE SATA2 Preinstall driver (For AHCI / RAID Mode)
      Note: Press F6 during Windows* setup to read from floppy.

      OS: Windows XP 64bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 64bit
      [1.17.50.2]
      0,18 MB
      2009/09/29
      GIGABYTE SATA2 Preinstall driver (For AHCI / RAID Mode)
      Note: Press F6 during Windows* setup to read from floppy.

      OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
      [1.17.50.2]
      0,18 MB
      2009/09/29
      GIGABYTE SATA2 RAID Driver

      OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
      [1.17.50.2]
      3,90 MB
      2009/09/29
      AMD SATA RAID/SATA AHCI Driver (Preinstall driver)

      OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
      [3.1.1540.127]
      0,36 MB
      2009/07/09
      AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

      OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
      [3.1.1540.86]
      0,25 MB
      2009/01/22
  • BIOS(+6)
    • Phiên bản
      Kích cở
      Ngày
      Tải về
      Mô tả
      F7B
      0,67 MB
      2010/07/13
      1. Beta BIOS
      2. Update CPU AGESA code
      F6
      0,66 MB
      2009/11/20
      1. Add CPU Core Control option
      2. update Raid\AHCI ROM
      F5
      0,63 MB
      2009/09/16
      1. Update CPU ID (Support AGESA 3.5.3.1 code / AM3 C3 CPU)
      F4
      0,63 MB
      2009/08/12
      1. Update CPU ID(AGESA 3.5.3.0 for PhenomII /AthlonII AM3 CPU)
      F2
      0,63 MB
      2009/05/15
      1. Update CPU ID (Support AMD Athlon™ CPU)
      F1
      0,63 MB
      2009/04/28
      1. First Release
    • Mô tả
      Phiên bản
      Kích cở
      Ngày
      Tải về
      Easy Tune6 (AMD)
      (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.
      (Note) Support AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).


      OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
      B15.0210.1
      43,48 MB
      2015/03/18
      Xpress Recovery2
      1. Support Intel Socket 1366 / 1155 / 1156, X38 / X48 / X58 / G45 / G31 / G33 / G43 / P45 / P43 / P35 / 965 / 946 / 945 chipset & AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).
      2. This file is in an image format, after download please burn the image into a CD for use.
      3. After updating to latest version, please use this latest version Xpress Recovery2 to back up your files.

      OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
      1.01.121029
      13,38 MB
      2012/11/23
      @BIOS
      (Note) Support Intel 5 series & earlier MB(support may vary by model)
      (Note) Support AMD 800/700 series & earlier MB(support may vary by model)


      OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
      B11.1004.1
      5,10 MB
      2011/10/04
      Easy Energy Saver
      (Note) Support Intel GA-G31M-ES2L, GA-G31M-ES2C, GA-P31-ES3G, GA-P43-ES3G , GA-G41M-ES2L, GA-G41M-ES2H & AMD GA-M720-ES3, GA-MA770-ES3, Ultra Durable 3 series motherboards.
      (Note)Please use AMD AM3/ AM2+ CPU on AMD motherboards.
      (Note) Please update to the latest BIOS version.
      (Note) Before running the installation of EES, please make sure you have installed ET6, instead of ET5 (Pro) previously utility.


      OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
      B9.1214.1
      3,74 MB
      2010/01/20
  • Support List
  • Support List(+1)
    • Name
      Kích cở
      Ngày
      Tải về
      Mô tả
      Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
      0,02 MB
      2009/05/18
  • Hướng dẫn
  • Hướng dẫn(+4)
    • Ngôn ngữ
      Phiên bản
      Kích cở
      Ngày
      Tải về
      Mô tả
      Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
      12,15 MB
      2012/08/05
      Installation Guidebook
      Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
      18,60 MB
      2012/08/05
      Installation Guidebook
      Trung Quốc truyền thống
      1001
      8,85 MB
      2009/05/18
      Tiếng Anh
      1001
      7,30 MB
      2009/05/18
  • Accessory Lists
CPU hỗ trợ
FAQ