X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [7553]
   276,12 MB
   2015/09/24
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 7 32bit
   [7393]
   172,65 MB
   2015/09/23
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [10.1.1.8]
   2,68 MB
   2015/09/24
   Intel TXE Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [2.0.0.2007]
   37,49 MB
   2015/09/24
   Intel TXE Driver

   OS: Windows 7 32bit
   [2.0.0.1036]
   35,76 MB
   2015/09/23
   Intel INF installation

   OS: Windows 7 32bit
   [10.0.26]
   2,57 MB
   2015/09/23
   Hot fix
   (To ensure system functions properly.)
   (Note) After installed Intel TXE driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 7 64bit
   [KB2685811]
   1,47 MB
   2014/03/13
   Hot fix
   (To ensure system functions properly.)
   (Note) After installed Intel TXE driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 7 32bit
   [KB2685811]
   1,39 MB
   2014/03/13
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.001.0505.2015]
   9,53 MB
   2015/09/24
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit
   [8.038.0115.2015]
   5,98 MB
   2015/09/24
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit
   [7.092.0115.2015]
   6,06 MB
   2015/09/24
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 32bit
   [7.090.0826.2014]
   5,87 MB
   2015/09/23
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [12.8.0.1016]
   0,34 MB
   2015/09/24
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 7 32bit
   [12.8.0.1016]
   0,30 MB
   2015/09/24
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 8.1 64bit
   [1.0.1.45]
   2,82 MB
   2015/09/24
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit
   [4.0.0.36]
   5,24 MB
   2015/09/24
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 32bit
   [4.0.3.49]
   5,20 MB
   2015/09/23
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [15.40.0.64.4248]
   257,71 MB
   2015/09/24
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit
   [15.38.4.64.4234]
   111,07 MB
   2015/09/24
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 7 32bit
   [38.15.0.1125]
   126,51 MB
   2015/09/23
 • BIOS(+1)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F2
   3,25 MB
   2018/09/03
   1. First Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Windows USB Installation Tool
   (Note) Support Intel Braswell series motherboards.


   OS: Windows 7 64bit
   B16.0120.1
   21,51 MB
   2016/01/20
   APP Center (Intel Braswell series)
   (Note) Support Intel Braswell series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4 first before install APP Center utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.1228.1
   22,16 MB
   2015/12/28
   @BIOS (Intel Braswell series)
   (Note) Support Intel Braswell series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0630.1
   18,60 MB
   2015/09/24
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,02 MB
   2019/11/06
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+2)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   8,39 MB
   2019/11/06
   Tiếng Anh
   1001
   7,73 MB
   2019/11/06