X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • "Editors Choice"

  More
  hothardware.com 2007/07
 • "Best Performance"

  PC Media 2007/07
 • "Editor Choice"

  Charged 2007/07
 • "Editor's Choice"

  PC Magazine 2007/06

 • "Must Have Editor's Choice"

  More
  Tweak Town 2007/06
 • "Silver"

  BuyComs 2007/05
 • "Silver"

  More
  HardOCP.com 2007/05
 • "4.5 of 5 points"

  CPU Magazine 2007/05

 • "Excellent Product"

  PC World 2007/04
 • "Best Value of Product"

  Computer DIY 2007/03
 • "Gold"

  HWM 2007/03
 • "Recomanded"

  More
  SYNDROME OC 2007/03

 • "4 and 1/2 high score"

  More
  HardwareZone 2007/02
 • "Silver"

  More
  Hardwarezone website 2007/02