X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
Intel® Q170 Chipset
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [PG439]
   238,99 MB
   2016/06/08
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.18243.8188]
   2,61 MB
   2020/03/10
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Please update the latest BIOS for ME Firmware before installing this driver.
   Update Intel ME for security vulnerabilities

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [11.7.0.1054]
   101,90 MB
   2017/11/30
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [11.0.0.1162]
   94,01 MB
   2015/09/22
   Intel Chipset Device Software

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [10.1.1.9]
   2,68 MB
   2015/09/22
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel LAN driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [20.2]
   119,00 MB
   2016/06/08
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [1.0.1.45]
   2,82 MB
   2016/06/08
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4.0.1.40]
   5,20 MB
   2016/06/08
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [21.20.16.4550]
   231,98 MB
   2017/01/04
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 7 32bit
   [21.20.16.4541]
   121,62 MB
   2016/12/26
 • BIOS(+4)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F22d
   6,92 MB
   2018/01/11
   1. Update CPU Microcode
   F22c
   6,92 MB
   2017/12/19
   1. Update Intel ME for security vulnerabilities
   F20
   6,95 MB
   2017/03/08
   1. Support 7th generation CPU
    * This BIOS prohibits updating to earlier version BIOS
   F1
   6,55 MB
   2016/05/03
   1. First Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   @BIOS (100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B17.0710.1
   19,12 MB
   2017/07/10
   Windows USB Installation Tool
   (Note) Support Intel 100/200/X299 series motherboards.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B16.1102.1
   21,86 MB
   2016/11/02
 • Support List
 • Support List(+3)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,03 MB
   2016/06/14
   SSD Support List
   0,04 MB
   2016/09/30
   mSATA Support List
   0,04 MB
   2016/09/30
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+2)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   11,54 MB
   2016/07/19
   Tiếng Anh
   1001
   10,67 MB
   2016/07/19
CPU hỗ trợ