X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • Motherboard Award

  PC Authority 2008/12
 • Recommended Award

  More
  VIPERLAIR 2008/11
 • Product of month 2008

  Upgrade 2008/10
 • Approved

  More
  ExtremeTech 2008/09

 • "Editor's Choice"

  More
  PCPOP 2008/09
 • 編輯選擇獎

  More
  PCPOP 2008/09
 • EDITOR'S CHOICE

  X-TIPS 2008/09
 • "Top Product"

  PC Games Hardware 2008/07

 • "Best Performer"

  PC Magazine 2008/07
 • "No.1 in roundup"

  More
  Hardinfo.dk 2008/05
 • "Must Buy"

  PC Gamer 2008/05
 • Top Pick

  More
  Guru 3D 2008/05

 • "Recommended"

  PC Authority 2008/05
 • "Product of the month"

  More
  TEHNO GURU 2008/04
 • "DIGITAL OK"

  Digital 2008/04
 • "Editor Choice"

  More
  CPU3D 2008/04

 • "Editor's Choice"

  Future Gamer 2008/04
 • "Good Choice"

  More
  Noticias3D 2008/03
 • "4 stars"

  More
  mato78 2008/03
 • "The Most Innovative Iechnology"

  More
  PC online 2008/03

 • "Annual Editor's Choice"

  PC FAN 2008/03
 • "Annual Innovative Technology"

  PC FAN 2008/03
 • "Innovative Technique"

  More
  Mydriver 2008/02
 • "product of the year Silver award"

  More
  Hardware-test.dk 2008/02

 • "Editor’s Choice"

  More
  Cluboverclocker.com 2008/02
 • "Editor's Choice"

  More
  motherboard.org 2008/02
 • "DOC Overclock"

  More
  motherboard.org 2008/02
 • "Silver"

  More
  Hardware zone 2008/02

 • "4 Stars"

  More
  Hardware zone 2008/02
 • "4 Stars"

  More
  Hardware Zone 2008/02
 • "Editor's Choice"

  PC Net 2008/01
 • "Best Overclocking"

  Tweak Town 2008/01

 • "Editor's Choice"

  Moj Mikro 2008/01
 • "2008 Innovative Technique"

  Computer DIY 2008/01
 • "Editor's Choice"

  PC Magazine 2008/01